Πρόστιμο ύψους 20.000.000 ευρώ επέβαλλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εταιρεία Clearview AI, η οποία εμπορεύεται υπηρεσίες αναγνώρισης προσώπων.
Το πρόστιμο επιβλήθηκε για παράνομη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Μετά από καταγγελία, η Αρχή εξέτασε την άρνηση του δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία σε προσωπικά δεδομένα, ενώ επίσης ζητήθηκε η εξέταση των πρακτικών συλλήβδην της καταγγελλόμενης εταιρείας από πλευράς προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, «η εταιρεία συλλέγει φωτογραφίες που είναι δημόσια διαθέσιμες στο Διαδίκτυο αδιακρίτως, χωρίς να εφαρμόζει κάποιο γεωγραφικό κριτήριο επιλογής. Αυτή δε η ευρύτητα της συλλογής αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της υπηρεσίας που η καθ’ ης εμπορεύεται. Αξίζει μάλιστα να τονιστεί ότι σε 15 προηγούμενες εκδόσεις της πολιτικής ιδιωτικότητάς της, ανέφερε ρητά ότι συλλέγει δεδομένα υποκειμένων ευρισκομένων στην ΕΕ».
Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης προέκυψε ότι η εταιρεία με την επωνυμία Clearview AI, Inc. εδρεύει στις ΗΠΑ και μοναδικό της προϊόν είναι μία πλατφόρμα αναγνώρισης προσώπου, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αντιστοιχίσουν φωτογραφίες προσώπων που υπάρχουν στη βάση δεδομένων της εταιρείας με φωτογραφίες τους που υπάρχουν στο διαδίκτυο.
Το εργαλείο αναγνώρισης προσώπου που εμπορεύεται η εταιρεία λειτουργεί ως εξής:
Η εταιρεία συλλέγει, μέσω της χρήσης τεχνικών “web scraping”, εικόνες που περιέχουν ανθρώπινα πρόσωπα από κοινωνικά δίκτυα, ιστολόγια και γενικά ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχουν δημόσια προσβάσιμες φωτογραφίες, καθώς και από βίντεο που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Μαζί με τις εικόνες αυτές, η εταιρεία συλλέγει επίσης πληροφορίες που εξάγει από αυτές τις φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων μεταδεδομένων γεωγραφικής τοποθεσίας που μπορεί να περιέχει η φωτογραφία και πληροφοριών που προέρχονται από την εμφάνιση του προσώπου των ατόμων στις φωτογραφίες. Οι παραπάνω πληροφορίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της Clearview.
Η εταιρεία επεξεργάζεται τις εικόνες χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνικές, ώστε κάθε πρόσωπο που εμφαίνεται σε φωτογραφία να μετατραπεί σε ορισμένη αριθμητική ακολουθία, η οποία καλείται «διάνυσμα» και είναι αναγνωρίσιμη από μηχανές.
Οι ως άνω αριθμητικές ακολουθίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της εταιρείας και κατακερματίζονται αφενός για την καταλογοποίηση της βάσης δεδομένων, αφετέρου για τη μελλοντική αναγνώριση προσώπων.
Έτσι, κάθε πρόσωπο στη βάση δεδομένων διαθέτει ένα ξεχωριστό διάνυσμα και μια κατακερματισμένη τιμή που σχετίζεται με αυτό.
Όταν ένας χρήστης των υπηρεσιών της Clearview επιθυμεί να αναγνωρίσει ένα πρόσωπο, αναρτά μια εικόνα του και διενεργεί μια αναζήτηση. Η Clearview αναλύει την εικόνα αυτή και εξάγει ένα διάνυσμα για το πρόσωπο επί της εικόνας, το οποίο στη συνέχεια κατακερματίζει και συγκρίνει έναντι όλων των κατακερματισμένων διανυσμάτων που υπάρχουν αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων της.
Τέλος, η εταιρεία εξάγει κάθε ταυτοποιημένη εικόνα από τη βάση δεδομένων της και παρέχει μια λίστα αποτελεσμάτων, που περιέχει όλες τις αντίστοιχες εικόνες και μεταδεδομένα. Εάν ένας χρήστης κάνει κλικ σε οποιοδήποτε από αυτά τα αποτελέσματα, κατευθύνεται στην αρχική σελίδα πηγής της εικόνας.
Με την ίδια απόφαση η Αρχή απηύθυνε εντολή συμμόρφωσης στην ίδια ως άνω εταιρεία για την ικανοποίηση του ασκηθέντος ενώπιον της αιτήματος πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα της καταγγέλλουσας, ενώ της επέβαλε απαγόρευση ως προς τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υποκειμένων ευρισκομένων στην ελληνική επικράτεια, με τη χρήση μεθόδων που περιλαμβάνει η υπηρεσία αναγνώρισης προσώπου.
Τέλος, με την επίμαχη απόφαση η Αρχή απηύθυνε στην εταιρεία Clearview AI, Inc και εντολή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων των ως άνω ευρισκόμενων στην ελληνική επικράτεια υποκειμένων, τα οποία η καταγγελλομένη συλλέγει και επεξεργάζεται με τη χρήση των αυτών ως άνω μεθόδων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ