Πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η ολλανδική αρχή προστασίας δεδομένων Autoriteit Persoonsgegevens (AP) στις Uber Technologies, Inc. και Uber B.V. (‘Uber’), μετά τη διαπίστωση της αδυναμίας τους να αποκαλύψουν τις περιόδους διατήρησης δεδομένων των ευρωπαίων οδηγών ή να προσδιορίζουν τις μη ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες διαβιβάζουν τα δεδομένα αυτά. Επιπροσθέτως, η ολλανδική αρχή διαπίστωσε πως η Uber παρεμπόδιζε τις προσπάθειες των οδηγών να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
Ο Aleid Wolfsen, πρόεδρος της ΑΡ, δήλωσε:
“Οι οδηγοί έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πώς η Uber επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τους, η εταιρεία όμως δεν παρείχε σαφείς εξηγήσεις επ’ αυτού. Όφειλε να έχει ενημερώσει τους οδηγούς της καλύτερα και πιο επιμελώς. Αν δεν γνωρίζεις το πώς τα δεδομένα σου τυγχάνουν επεξεργασίας, δεν μπορείς να αξιολογήσεις το κατά πόσον βρίσκεσαι σε μειονεκτική θέση ή σε αντιμετωπίζουν με αθέμιτο τρόπο. Και δεν μπορείς να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου.
“Η ολλανδική αρχή διαπίστωσε ότι η Uber καθιστούσε αδικαιολόγητα περίπλοκη την υποβολή αιτημάτων από τους οδηγούς ή τη λήψη αντιγράφων των προσωπικών δεδομένων τους. Μολονότι το app για τους οδηγούς περιελάμβανε μια φόρμα άσκησης αιτημάτων πρόσβασης, αυτή βρισκόταν καταχωνιασμένη μέσα στην εφαρμογή και μοιρασμένη σε διαφορετικές επιλογές, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται σε πιο εμφανές σημείο.
Περαιτέρω, η Uber διαχειριζόταν τα αιτήματα θέτοντας σκόρπιες πληροφορίες μέσα σε φακέλους και καθιστώντας έτσι δυσχερή την κατανόηση των πληροφοριών αυτών.Επιπρόσθετα, η εταιρεία δεν καθιστούσε σαφή μέσα από την πολιτική προστασίας της το χρόνο της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων των οδηγών ή τα ειδικά μέτρα ασφάλειας που είχε λάβει για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε εταιρείες εδρεύουσες εκτός ΕΟΧ.Ο πρόεδρος της ΑΡ παρατήρησε ότι: «Αυτό δείχνει πως η Uber έθετε κάθε είδους εμπόδιο, προκειμένου να μπλοκάρει την άσκηση των δικαιωμάτων των οδηγών, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Η Uber είχε την υποχρέωση να διευκολύνει τους οδηγούς στα δικαιώματά τους, όπως ρητώς προβλέπεται από τον νόμο».Οι καταγγελίες από τη ΓαλλίαΤο πρόστιμο της ολλανδικής αρχής επιβλήθηκε μετά τη διαμαρτυρία περισσότερων από 170 Γάλλων οδηγών της εταιρείας προς την οργάνωση προστασίας δικαιωμάτων Ligue des droits de l’Homme et du citoyen (LDH), η οποία με τη σειρά της υπέβαλε καταγγελία στη γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων CNIL.Δεδομένου ότι η Uber διατηρεί την ευρωπαϊκή έδρα της στην Ολλανδία, η καταγγελία διαβιβάστηκε στην ολλανδική AP.Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, η ΑΡ έλαβε υπόψιν της το μέγεθος της εταιρείας και τη σοβαρότητα των παραβάσεων. Κατά τον χρόνο διαπίστωσης αυτών, η Uber απασχολούσε στην Ευρώπη περίπου 120.000 οδηγούς.