Στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας κατέφυγε το 68,73% των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων που δεν πήρε το «εισιτήριο» της διαγραφής των φόρων από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ καθώς αυτοί που δικαιώθηκαν είναι μόλις ένας στους τρεις.

Ειδικότερα το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 υποβλήθηκαν από τους φορολογούμενους στη ΔΕΔ ενδικοφανείς προσφυγές για 5.286 υποθέσεις.

 

Από αυτές εκδικάστηκαν οι 4.444 και εξ αυτών στις 1.390, δηλαδή σε ποσοστό 31,27%, διαπιστώθηκε ότι οι φορολογούμενοι είχαν δίκιο που ζητούσαν ολική ή μερική διαγραφή καταλογισθέντων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Από τις υπόλοιπες προσφυγές, οι 2.782 απορρίφθηκαν από τη ΔΕΔ, 21 τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων, ενώ 251 προσφυγές απορρίφθηκαν σιωπηρώς, επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέτασή τους.

Όσοι δεν δικαιώνονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στα διοικητικά δικαστήρια όπου προσφεύγουν πάνω από τους μισούς από όσους χάνουν τις υποθέσεις στη ΔΕΔ.

ADVERTISEMENT

Η ΔΕΔ άρχισε να λειτουργεί το 2013 με σκοπό να αποσυμφορηθούν τα διοικητικά δικαστήρια από την εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων και μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 86.495 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες περαιώθηκαν οι 82.336.

Σε 19.997 περιπτώσεις ή στο 25,90% , η ΔΕΔ ακύρωσε εν όλω ή εν μέρει τις αποφάσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε εν όλω ή εν μέρει τους φορολογούμενους. Στις υπόλοιπες 62.339 περιπτώσεις οι προσφυγόντες δεν δικαιώθηκαν από τη ΔΕΔ και οι 32.821 από αυτούς προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια.

Με βάση το ισχύον καθεστώς εφόσον ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις ρητές ή σιωπηρές που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή οφείλει πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ της ΑΑΔΕ, με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας.

Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και δεν απαιτείται παράβολο

 

Ηλεκτρονική υποβολή

 

Από την 1η Φεβρουαρίου 2023 η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Η ψηφιακή υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του TAXISnet.

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από τη συντέλεση της κοινοποίησης της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης.

Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού η σχετική προθεσμία ορίζεται σε 60 ημέρες.

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο, καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της υπόθεσης στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

 

Μάριος Χριστοδούλου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ