Εκλογές 25ης Ιουνίου 2023

Για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 ισχύουν καταρχήν τα ίδια με τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, με τη μόνη ουσιώδη διαφορά ότι, επειδή δεν έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 18 μήνες μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, αυτές θα διεξαχθούν σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία χωρίς σταυρό προτίμησης (με λίστα).

Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να μη χρειαστεί εκ νέου εκτύπωση του Πρακτικού Οδηγού από τους χιλιάδες συναδέλφους που τον έχουν ήδη τυπώσει, προκρίθηκε η λύση, οι παρεχόμενες οδηγίες – πρακτικές συμβουλές για τις επιμέρους αλλαγές που συνεπάγεται η διεξαγωγή των εκλογών χωρίς σταυρό προτίμησης να μην ενσωματωθούν με σχετικές τροποποιήσεις στα αντίστοιχα σημεία μέσα στον οδηγό, αλλά να κωδικοποιηθούν σε ένα αυτοτελές, συνοδευτικό Προσάρτημα.

Σε αυτό περιλαμβάνονται και επικαιροποιημένα υποδείγματα για τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 (Αναφορά στον Έφορο, Υπεύθυνη Δήλωση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του Δικαστικού Αντιπροσώπου, Βεβαιώσεις άσκησης καθηκόντων, κ.λπ.).

Ευχαριστίες οφείλονται και αυτή τη φορά στον εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην εκλογική διαδικασία, Κωνσταντίνο Χριστοδουλιά και στον Αντιπρόεδρο του ΔΣΑ, Αλέξανδρο Μαντζούτσο, οι οποίοι ανιδιοτελώς ανέλαβαν την επιμέλεια των συνημμένων πονημάτων.

Συνιστάται στους συναδέλφους που ασκούν καθήκοντα Δικαστικού Αντιπροσώπου να τα μελετήσουν επισταμένως και να τα τυπώσουν, για να τα έχουν μαζί τους και να μπορούν να τα συμβουλεύονται και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης:

1)  Πρακτικός Οδηγός του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 (για όσες-όσους δεν τον έχουν ήδη τυπώσει – χωρίς το Παράρτημα Υποδειγμάτων).

2) Προσάρτημα στον Πρακτικό Οδηγό του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 (μαζί με το επικαιροποιημένο Παράρτημα Υποδειγμάτων).

Διαβάστε εδώ