Οι πολίτες έχουν στην διάθεσή τους ένα εύχρηστο «εργαλείο» που επιτρέπει να ακυρώσουν/μειώσουν το πρόστιμο κατά τη μετακίνηση με τα μέσα σταθερής τροχιάς της Αθήνας.
Όσοι κυκλοφορoύν σε καθημερινή βάση με τα ΜΜΜ της Αθήνας, σίγουρα θα έχουν πετύχει ελεγκτές, οι οποίοι προβαίνουν σε απροειδοποίητους ελέγχους με στόχο την πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής.
Όποιος επιβάτης δεν φέρει μαζί του έγκυρο εισιτήριο τότε τίθεται αντιμέτωπος με «τσουχτερό» πρόστιμο το οποίο είναι 60πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου (1,20 ευρώ το ενιαίο των 90 λεπτών), δηλαδή ανέρχεται σε 72 ευρώ.
Πρόστιμο, μάλιστα, βεβαιώνεται όχι μόνο στους μη έχοντες εισιτήριο, αλλά και σε όσους δικαιούνται να μετακινούνται δωρεάν στα ΜΜΜ, αλλά δεν φέρουν μαζί τους το απαραίτητο πιστοποιητικό.
Αντίστοιχα πρόστιμο θα επιβληθεί και σε όσους κινούνται με μειωμένο εισιτήριο (π.χ. φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών κ.ο.κ.), χωρίς να φέρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιβεβαίωσης ιδιότητας.

Αίτηση ακύρωσης/μείωσης προστίμου

Από τον Οκτώβριο του 2022, οι επιβάτες των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και Τραμ) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ψηφιακά αίτηση για μείωση ή διαγραφή του προστίμου που τους επιβλήθηκε.
Πρόκειται για μια υπηρεσία που είναι διαθέσιμη στο gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις».
Η χρήση της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα απλή. Αρχικά, ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet και καλείται να συμπληρώσει τον αριθμό του προστίμου που του έχει επιβληθεί και την ημερομηνία παράβασης, όπως αναγράφονται στο έντυπο βεβαίωσης της παράβασης.
Εν συνέχεια, επιλέγει μέσα από τη διαθέσιμη λίστα τους λόγους για τους οποίους αιτείται τη μείωση ή διαγραφή του προστίμου, ενώ μπορεί να περιγράψει αναλυτικότερα τους λόγους που επικαλείται, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο.
Τέλος, μπορεί να επισυνάψει έγγραφα που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του (προσωποποιημένη κάρτα σε ισχύ, δελτίο μερικής απαλλαγής κλπ).
Σημειώνεται ότι ο πολίτης καλό είναι να βεβαιωθεί ότι τα έγγραφα που επισυνάπτει ήταν έγκυρα κατά την ημερομηνία της παράβασης. Για παράδειγμα, η προσωποιημένη κάρτα θα πρέπει την ημέρα παράβασης να περιέχει υπόλοιπο ημερών.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης προς την Ψηφιακή Θυρίδα της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ ΑΕ) στο gov.gr. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, ο πολίτης ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αίτησής του με SMS και email, ενώ η σχετική απόφαση αποστέλλεται και στην ψηφιακή θυρίδα του (my.gov.gr).
Διευκρινίζεται ότι η αίτηση ακύρωσης ή μείωσης προστίμου θα πρέπει να υποβληθεί αυστηρά μέσα 60 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της επιβολής του. Τέλος, η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την δεκαήμερη προθεσμία εξόφλησης του προστίμου στο μισό της αξίας του.