Δεκτή έγινε αίτηση της Εθνικής Τράπεζας για εισαγωγή στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου της εκκρεμούς ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγής της (πράξη 2/2022).

Η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 20Α του ΚΠολΔ διαπίστωσε ότι με την αγωγή τίθεται το νομικό ζήτημα του περιορισμού ή εξάλειψης ή μη της εγγυητικής ευθύνης του ελληνικού δημοσίου σε περίπτωση περιορισμού ή πλήρους εξάλειψης της κύριας οφειλής, ως αποτέλεσμα δικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του αιτούντος φυσικού προσώπου και των πιστωτών κατ’ άρθρο 7 παρ.2 του Ν.3869/2010 ή σε περίπτωση αποτυχίας του, ως συνέπεια ρύθμισης με δικαστική απόφαση κατ’ άρθρο 8 και άρθρο 11 του ίδιου νόμου.

Όπως επεσήμανε η Επιτροπή, το νομικό αυτό ζήτημα είναι νέο, καθόσον δεν έχει κριθεί από τον Άρειο Πάγο (ολομέλεια ή τμήμα αυτού) αλλά και δυσχερές, ενώ έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, καθώς από την επίλυσή του επηρεάζεται το σύνολο των δανειοληπτών για την αποπληρωμή των δανείων των οποίων εγγυήθηκε προς τα πιστωτικά ιδρύματα το ελληνικό δημόσιο και είτε εκκρεμεί αίτησή τους είτε έχει εκδοθεί οριστική απόφαση για τη ρύθμιση της οφειλής τους με βάσει τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

Πιο συγκεκριμένα, με την αγωγή αυτή, ζητείται να υποχρεωθεί το ελληνικό δημόσιο να καταβάλλει στην ενάγουσα ως εγγυητής ποσά που οφείλονται από τις αναφερόμενες σε αυτή δανειακές συμβάσεις, τις οποίες αυτή συνήψε με δανειολήπτες φυσικά πρόσωπα – Έλληνες τσιγγάνους, για τους οποίους είτε εκκρεμεί αίτησή τους είτε έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση για τη ρύθμιση των χρεών τους με βάση τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, καθόσον αυτό, επικαλούμενο την κατά πλειοψηφία εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 536/2011 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, αρνείται να ικανοποιήσει, μερικώς ή στο σύνολο, τα σχετικά αιτήματά της, σε περίπτωση περιορισμού ή πλήρους εξάλειψης της κύριας οφειλής αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα δικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του αιτούντος φυσικού προσώπου (δανειολήπτη) κατ’ άρθρο 7 παρ.2 του προαναφερθέντος νόμου ή σε περίπτωση αποτυχίας του, ως συνέπεια ρύθμισης με δικαστική απόφαση κατ’ άρ. 8 και 11 του ίδιου νόμου.

Περαιτέρω, η Επιτροπή διέταξε την αναστολή της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα, εξαιρουμένης της προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Δείτε αναλυτικά την πράξη της Επιτροπής

Άρειος Πάγος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ