Αίσθηση προκάλεσε στους κόλπους της Δικαιοσύνης η παραίτηση από το νεοεκλεγέν ΔΣ της «Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών, για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες», της πρώην Προέδρου της, Αρεοπαγίτη ε.τ. Διονυσίας Μπιτζούνη, καθώς η Ανώτατη Δικαστής κατήγγειλε βαριές παρατυπίες στoν τρόπο, που διεξήχθησαν οι εκλογές όπως ότι, ψήφισαν νέα μέλη της Εταιρείας – Δικαστές.
Στην επιστολή της η κ. Μπιτζούνη, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, την ημέρα των αρχαιρεσιών παρατηρήθηκε αθρόα εισροή νέων μελών Δικαστών, οι οποίοι ενεγράφησαν χωρίς να καταβάλουν την εγγραφή και την συνδρομή τους, αλλά ανέλαβε την υποχρέωση να τα καταβάλλει υποψήφια, αφού προηγουμένως τους είχε υποδειχθεί συγκεκριμένη λίστα με οκτώ υποψήφιους.
Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Μπιτζούνη ότι, «έλαβε χώρα»:
«Αθρόα εισροή νέων μελών κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής χωρίς καταβολή συνδρομής εξ ιδίων (υπόσχεση πληρωμής της συνδρομής από συγκεκριμένο υποψήφιο, με την υπόδειξη σταυροδότησης συγκεκριμένων οκτώ ατόμων, εφόσον φυσικά δεν έχουν υποχρέωση σε κάποιον άλλο υποψήφιο, γεγονός που δημιουργεί ζήτημα νομιμότητας των εκλογών)».

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή παραίτησης της κ. Μπιτζούνη:

“ΕΝΩΠΙΟΝ του υπό συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της
«Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες».

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Δια της παρούσης υποβάλλω την παραίτησή μου ως τακτικό μέλος του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της «Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες», της οποίας υπήρξα ιδρυτικό μέλος, επανειλημμένως ταμίας και μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ αυτής.
Η «Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες», όπως καταγράφεται και στον τίτλο της, σκοπό έχει μεταξύ άλλων «…δ) την ενίσχυση του δικαιώματος των δικαστικών λειτουργών στις ελευθερίες της έκφρασης, της συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συλλογική και ειδικότερα τη συνδικαλιστική τους δράση…». Στην τελευταία Καταστατική Γενική Συνέλευση της 11.03.2023 υπέπεσαν στην αντίληψή μου γεγονότα που δεν μπορούν καμία και κανέναν από εμάς να μας αφήσουν απλούς θεατές και παγερά αδιάφορους.

Συγκεκριμένα, έλαβαν χώρα τα εξής:

1) Συμμετοχή, α) στην Καταστατική Γενική Συνέλευση της 11.03.2023, β) στην ψηφοφορία για τροποποίηση του καταστατικού και γ) στη διαδικασία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μελών των οποίων δεν έγινε έλεγχος αν ήταν ή όχι ταμειακώς εντάξει (διάταξη που προβλέπεται από τα άρθρα (άρθρο 5α: «…Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη που είναι ταμειακά
τακτοποιημένα», άρθρο 5β «…Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα», άρθρο 8 «Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και απαρτίζεται από τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις», και άρθρο 11 «Τροποποίηση του Καταστατικού ή … μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μελών αυτής … Για τη λήψη απόφασης τροποποίηση του Καταστατικού ή … χρειάζεται η παρουσία … που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.»)
2) Συμμετοχή στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής μεγάλου αριθμού απόντων μελών κατά παράβαση της εφαρμοζομένης κατ’ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις διάταξης του καταστατικού περί Επιστολικής ψήφου. (άρθρο 5γ «Τα μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν με αλληλογραφία φροντίζουν με δική τους επιμέλεια να προμηθευτούν φάκελο της Εφορευτικής Επιτροπής από εκείνους που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας και ψηφοδέλτιο. Τον φάκελο αυτό στον οποίο θα εγκλείσουν το ψηφοδέλτιο, αφού τον σφραγίσουν, τον εγκλείσουν σε άλλο μεγαλύτερο (εξωτερικό φάκελο) στον οποίο γράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή τους, (αποστολέας), επίσης δε και τη διεύθυνση του παραλήπτη: Για την Εφορευτική Επιτροπή της Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, επί αποδείξει με το ταχυδρομείο στην Εφορευτική Επιτροπή που τον παραλαμβάνει από το Ταχυδρομείο δια του Προέδρου της ή του Εξουσιοδοτημένου από αυτό μέλος της»).
Και 3) Αθρόα εισροή νέων μελών κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής χωρίς καταβολή συνδρομής εξ ιδίων (υπόσχεση πληρωμής της συνδρομής από συγκεκριμένο υποψήφιο, με την υπόδειξη σταυροδότησης συγκεκριμένων οκτώ ατόμων, εφόσον φυσικά δεν έχουν υποχρέωση σε κάποιον άλλο υποψήφιο, γεγονός που δημιουργεί ζήτημα νομιμότητας των εκλογών). Μολονότι «η παραίτηση» ως επιλογή απέχει από την φιλοσοφία μου, εν τούτοις, εξωθούμαι στην λήψη της σχετικής απόφασης, θεωρώντας ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές και πρακτικές που μου εντυπώθηκε ότι, υιοθετήθηκαν από την πλειονότητα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και που προοδευτικά κλιμακώθηκαν, με κορύφωση τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά τις εργασίες της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της 11.03.2023, αφενός απαξιώνουν το ρόλο και το σκοπό της Εταιρείας και αφετέρου προσβάλλουν θεσμούς και προσωπικότητες,
Έτσι ύστερα από ώριμη σκέψη και απόλυτα καθαρή συνείδηση, συνεπής στις προσωπικές μου απόψεις περί δημοκρατίας και δικαιοσύνης και επιμένοντας να κοιτάζω μόνο μπροστά και όχι πίσω, κάνω γνωστή την αποχώρησή μου από μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη διαφορά φιλοσοφίας σε θέματα συνδικαλιστικά, χωρίς να επιθυμώ να μπω σε λεπτομέρειες, που θα επιφέρουν αναστάτωση στην Εταιρεία. Εν κατακλείδι δεν επιθυμώ πλέον, υπό τις διαπιστωθείσες κατά τη γνώμη μου προαναφερθείσες συνθήκες, να εκπροσωπώ πρόσωπα (και μάλιστα δικαστές) που ενεργούν ως ανωτέρω, αλλά και πρόσωπα που ψηφίζουν υποψήφιο, στον οποίο έχουν υποχρέωση ή που δέχονται να εγγραφούν στην εταιρεία και τη συνδρομή τους αναλαμβάνει να την καλύψει υποψήφιος. Η Απόφαση μου αυτή έρχεται ως συνέπεια των αρχών μου, των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας αλλά και της εμπιστοσύνης, που μου έδειξαν τα μέλη της εταιρείας τιμώντας με εκ νέου με την ψήφο τους. Απώτερος στόχος είναι να είμαι απολύτως συνεπής στη θέση που κατείχα ως μέλος, ως ταμίας και ως πρόεδρος της Εταιρείας.
Ο απολογισμός της πολυετούς θητείας μου στο Δ.Σ. της Εταιρείας, μόνο θετικά προσμετρά για μένα, διότι είχα την δυνατότητα και την τιμή, να γνωρίσω εκ του σύνεγγυς αξιόλογους συναδέλφους και να συνεργαστώ μαζί τους, μοιραζόμενη το όραμα του δυναμικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Εταιρεία προς όφελος της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας. Κυρίως όμως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι, ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Παραμένω φίλος των μελών που εμφορούνται από τα ιδανικά που πρεσβεύει η εν λόγω εταιρεία και θα συνεχίσω να υπηρετώ τη Δημοκρατία, τις Ελευθερίες και τη Δικαιοσύνη, η οποία και με παρέδωσε, μετά το πέρας της Δικαστικής μου καριέρας, χρήσιμο μέλος και ταπεινό εργάτη στην κοινωνία μας.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2023

Με τιμή

Διονυσία Μπιτζούνη

Ε.Τ. Αρεοπαγίτης