Του Ταξιάρχη Α. Μιχαήλ

*Λογιστής- φοροτεχνικός

Τα νέα μέτρα για τις επιχειρήσεις κατά την έναρξη της άρσης των περιοριστικών μέτρων ανέλυσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης. Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, η νέα φάση στην οποία εισερχόμαστε με την επιστροφή στην κανονικότητα, αρχίζει με το 1o στάδιο στις 4 Μαΐου σε επιλεγμένες επιχειρήσεις ενώ τα νέα μέτρα θα καθορίζονται με βάση το νέο ( ΦΕΚ Α΄90 / 1.5.2020 ).

Ας δούμε περαιτέρω ορισμένες λεπτομέρειες:

Οι πληττόμενοι εργοδότες, μπορούν  να παρατείνουν την αναστολή μέχρι το 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου.

Ταυτόχρονα αναφέρεται ότι, οι πληττόμενοι εργοδότες, μπορούν να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, μόνο αν αυτή να έχει διατηρηθεί τουλάχιστον 15 ημέρες. Η ανάκληση της αναστολής, είναι οριστική.

Οι εργαζόμενοι που παραμένουν σε αναστολή, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση, – ανάλογα με τις ημέρες παραμονής στην αναστολή.

Προϋπόθεση για τα ανωτέρω, είναι η διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων.

Οι παρατάσεις ή οι ανακλήσεις που θα κάνουν οι πληττόμενοι εργοδότες, θα δηλωθούν συγκεντρωτικά στο ΕΡΓΑΝΗ, στο τέλος Μαΐου. ( Ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας ).   

Εργαζόμενοι που επιστρέφουν στην εργασία τους, δεν θα δηλωθούν στο ΕΡΓΑΝΗ

Οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να είναι κλειστές με κρατική εντολή, παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας και οι εργαζόμενοι δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση. – Αν θα δηλωθούν ή όχι στο ΕΡΓΑΝΗ δεν αναφέρεται στην ΠΝΠ. Θα εκδοθεί εγκύκλιος.

Επίσης, η προσωρινή ανάκληση αναστολής σύμβασης, επιτρέπεται μόνο για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε πληττόμενους εργοδότες αλλά για εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει.

Οι εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης, υποχρεούνται να το γνωστοποιούν σε ειδικό έντυπο στο «ΕΡΓΑΝΗ», πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας καθώς επίσης έχουν δικαίωμα να προσαρμόζουν τα ωράρια εργασίας με τα ωράρια λειτουργίας και στο τέλος Μαΐου, να ενημερώσουν συγκεντρωτικά το ΕΡΓΑΝΗ.

Τέλος παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου, η ισχύς Σ.Σ.Ε. και των Διαιτητικών Αποφάσεων, των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος, έληξε από την 29η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020.