Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών:

“Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι επιλύθηκε σύμφωνα με το αίτημά μας, από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γεώργιο Πιτσιλή, το μεγάλο πρόβλημα που είχε προκύψει για τους Δικαστικούς Επιμελητές με την εκκαθάριση των πινάκων τους και πληρωμή δαπανών υποθέσεων που η διαχείρισή τους μεταφέρθηκε από το Ν.Σ.Κ. στην Α.Α.Δ.Ε. (παρ.4, αρθ.29 του ν.4831/2021, ΦΕΚ Α΄ 170).

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. , η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2703/24-4-2023, προστέθηκε το νέο άρθρο 34Α, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ν.Σ.Κ. και λοιπών δαπανών, με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας την 19η Ιουνίου 2023 και θα είναι αρμόδιο για την υποδοχή όλων των φακέλων των συγκεκριμένων υποθέσεων, απ’ όλες τις υπηρεσίες τις οποίες αφορά πανελλαδικά.

Θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα μας ολόκληρη η επίσημη ενημερωτική επιστολή από την ΑΑΔΕ.”