Τεράστια υπόθεση απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ο σχετικός φάκελος έχει ήδη πάρει το δρόμο για τον ευρωπαίο εισαγγελέα.
Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει συντάξει πόρισμα, που αριθμεί περισσότερες από εκατό σελίδες, αποτυπώνοντας όλες τις πτυχές της υπόθεσης αυτής στην οποία φέρονται να εμπλέκονται φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με αντικείμενο που σχετίζεται με τεχνολογικά υλικά.

Τον δρόμο της ΕΕ πήραν τα στοιχεία – φωτιά 

Όπως έγινε γνωστό ο Πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε το πόρισμα, που συντάχθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα της υπηρεσίας του και με την εποπτεία του, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων πρωτίστως στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο πολυσέλιδο πόρισμα τα αδικήματα για τα οποία προκύπτουν ενδείξεις είναι:

Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

-Απάτες κατ’ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος και

-Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η έκνομη δραστηριότητα, κατά το πόρισμα των 100 σελίδων, σχετιζόταν με σειρά παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να εισπράττουν παράνομα και να μην πληρώνουν ΦΠΑ καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις η προς το ελληνικό δημόσιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην υπόθεση ελέγχονται 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες , οι οποίοι φέρονται ότι σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Διώξεις;

Το πόρισμα, όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές δύναται να προκαλέσει την άσκηση δίωξης απο την Ευρωπαίκή Εισαγγελία και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για τη δράση της Εισαγγελίας που διαθέτει εκπροσώπους και στη χώρα μας.

Η ευρωπαιϊκή εισαγγελία

Οι ευρωπαίοι ηγέτες βλέποντας την απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 50 δις ευρώ εξαιτίας της διασυνοριακής απάτης αλλά εντοπίζοντας ταυτόχρονα διάφορες άλλες περιπτώσεις κατάχρησης στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ που άγγιζαν περίπου τα 600 εκατ. ευρώ ετησίως, αποφάσισαν να σηκώσουν τα «μανίκια» λαμβάνοντας ισχυρή πρωτοβουλία που ίσως σήμανε το τέλος στην υφιστάμενη αποσπασματική προσέγγιση.
Ο νέος αυτός θεσμός «βαφτίστηκε» με την ονομασία, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό της, ο οποίος άρχισε να ισχύει από τις 20 Νοεμβρίου 2017.
Παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς, το εγχείρημα απέκτησε και άλλους υποστηρικτές κατά τη διάρκεια των ετών καθώς αποφάσισαν να συμμετάσχουν εν συνεχεία περισσότερες χώρες της ΕΕ, με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να ανέρχονται πλέον σε είκοσι – δύο εν συνόλω.
Η ίδρυση µιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μολαταύτα, δεν είναι κάτι το καινούριο ως ιδέα.
Η αρχή της συζήτησης τοποθετείται ήδη από τον Οκτώβρη του 1996, όταν µία ομάδα Ευρωπαίων δικαστών πρότεινε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικαστικού χώρου, όπου οι δικαστές μακριά από διάφορα διπλωµατικά κωλύµατα θα πραγματοποιούν ενδελεχείς έρευνες, ανταλλάσσοντας τις απαραίτητες πληροφορίες όπου κρίνεται απαραίτητο και θα διενεργούν άμεσα ανακρίσεις σε θέματα αναφορικά με το οικονομικό έγκλημα.
Θεωρείται όμως ως ένας καινούριος θεσμός, καθώς μας «συστήνεται» επί του πρακτέος πλέον, από την άποψη ενός υλοποιήσιμου μέτρου που βρίσκει σημείο εφαρμογής.
Φτάνοντας αισίως στο 2020 και συγκεκριμένα στις 27 Ιουλίου το Συμβούλιο διορίζει τους ευρωπαίους εισαγγελείς και τον κ. Δημήτρη Ζημιανίτη ως τον πρώτο Έλληνα Ευρωπαίο δικαστή με τριετή θητεία.

Το σκεπτικό γύρω από την ίδρυση

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει την δυνατότητα να διεξάγει έρευνες και να ασκεί διώξεις για εγκλήματα που πλήττουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, βάζοντας στο μικροσκόπιο υποθέσεις που αφορούν κυρίως θέματα όπως η διασυνοριακή απάτη, η διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος.