Γράφει ο Αντώνης Βασιλόπουλος

Με μικρότερες αυξήσεις από το 7,75% κινούνται οι πλέον των μισών συνταξιούχων που δεν είχαν προσωπική διαφορά, αλλά το ποσοστό αυτό φαίνεται να «εξατμίζεται» στην πορεία από την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης και του Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΕΝΔΙΣΥ, συνταξιούχοι που ελάμβαναν σύνταξη κοντά τα 1390 ευρώ, έλαβαν μικρότερα ποσοστά αύξησης, όπως στο παρακάτω παράδειγμα όπου συνταξιούχος πριν από 13/05/2016 (έναρξη νόμου Κατρούγκαλου – ν.4387/16), με συντάξιμε αποδοχές 1.391 ευρώ (εθνική + ανταποδοτική σύνταξη), με την αύξηση 7,75% θα έπρεπε να λάβει αύξηση 107,80 ευρώ (μικτά). Άρα, το  νέο ποσό της σύνταξής του θα έπρεπε να είναι 1.498,80 ευρώ (μικτά). Έλαβε αύξηση 47 ευρώ καθαρά! Αιτία είναι αφενός η αυξημένη φορολόγηση, με συνέπεια να γίνει πρόσθετη παρακράτηση στην πηγή, αφετέρου η Εισφορά Αλληλεγγύης, που όσο ήταν κάτω από 1.400 ευρώ ήταν μηδενική. Με την αύξηση όμως, ανήλθε το ποσό του, πάνω από τα 1.400 ευρώ και έτσι επιβαρύνθηκε με 3% Εισφορά Αλληλεγγύης. Ως αποτέλεσμα, έλαβε μόλις το 1/3 από τα ποσά που θα έπρεπε να εισπράξει ως αύξηση.

Άλλος συνταξιούχος μετά την 13/05/2016 με συντάξιμες αποδοχές 1.902,61 ευρώ  έπρεπε να λάβει 147,45 ευρώ (μικτά). Άρα το νέο ποσό της σύνταξής του θα έπρεπε να είναι 2.050 ευρώ (μικτά). Έλαβε αύξηση 52,64 ευρώ καθαρά, η οποία για το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 6% για ποσά έως 2.000 ευρώ και αυξάνεται στο 7% για ποσά άνω των 2.000 ευρώ.  Και στα δύο ανωτέρω παραδείγματα υπάρχει  πρόσθετη επιβάρυνση από τις εισφορές 6% υπέρ ασθένειας.

Επίσης συνταξιούχος χηρείας πριν από 13/05/2016 με συντάξιμες αποδοχές 411 ευρώ (καθαρά) δεν πήρε ούτε ένα ευρώ αύξηση. Κοινό στοιχείο και των τριών ανωτέρω παραδειγμάτων, είναι ότι δεν υπήρχε προσωπική διαφορά για να λειτουργήσει ως «κόφτης» των αυξήσεων.

Συνταξιούχος με προσωπική διαφορά πριν από 13/05/2016 με  συντάξιμες αποδοχές 1.030,97 ευρώ και Προσωπική διαφορά 67,80 ευρώ με την αύξηση 7,75% θα έπρεπε να λάβει 77,32 ευρώ παραπάνω στην σύνταξή του. Λόγω προσωπικής διαφοράς πήρε αύξηση 9,52 ευρώ.

Μα η συγκεκριμένη φορολογική επιβάρυνση,  αφορούσε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ ετησίως, άρα επιβαλλόταν σε συντάξεις άνω των 1.200 ευρώ το μήνα. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος συνταξιούχος δεν είχε το παραμικρό όφελος από τη συγκεκριμένη κατάργηση. Επίσης, ο συγκεκριμένος συνταξιούχος δεν έλαβε ούτε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ που δόθηκε στους χαμηλοσυνταξιούχους έως 800 ευρώ το μήνα, πριν από τα Χριστούγεννα.