Δικηγορικά Γραφεία Κωνσταντίνας Λεκκάκου & Συνεργατών

Στα χρόνια που ακολούθησαν την έναρξη της οικονομικής κρίσης δεν διογκώθηκαν μόνο οι οφειλές απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα αλλά και αυτές έναντι του Δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές έναντι της φορολογικής διοίκησης από περίπου 30 δις ευρώ το έτος 2008 εκτινάχθηκαν στα 113 δις τον μήνα Απρίλιο του έτους 2022.
Εξαιρετικά σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι για βεβαιωμένες οφειλές έναντι του Δημοσίου προβλέπεται σε αντίθεση με τις οφειλές έναντι των τραπεζικών ιδρυμάτων και η ποινική μεταχείριση των οφειλετών. Το έγκλημα δε της μη καταβολής χρεών που προβλέπεται από το άρθρο 25 του νόμου 1882/1990  τελείται εφόσον το συνολικό ποσό που αποτυπώνεται στον πίνακα χρεών είναι άνω των 100.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων προστίμων, προσαυξήσεων κτλ.) και εφόσον ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή πέραν των 4 μηνών από το χρόνο βεβαίωσης του χρέους.
Με το άρθρο όμως 469 του νέου Ποινικού Κώδικα, που ισχύει  από την 1η-7-2019, ορίζεται ότι “Μετά το εδάφιο β` της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 προστίθεται εδάφιο γ` ως εξής: “Στην αίτηση και στον πίνακα χρεών που υποβάλλονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του προσώπου, τα χρέη που προέρχονται από τη μη εκτέλεση χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινικό δικαστήριο και οι σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκοι και λοιπές επιβαρύνσεις, καθώς και τα χρέη από τα αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μαζί με τις σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις”. Σημειωτέον μάλιστα ότι στο άρθρο 66 του ΚΦΔ εμπίπτουν ποσά προερχόμενα από αποφυγή πληρωμής φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ.
Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με  τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του κυρωθέντος με το Ν. 4619/2019 και ισχύοντος από την 1η-7-2019 (άρθρο δεύτερο του Ν. 4619/2019) νέου Ποινικού Κώδικα που ορίζει ότι αν από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται αυτή που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου, οδηγούν στο μη αξιόποινο για τέλεση των ανωτέρω πράξεων συμπεριλαμβανομένων πράξεων που τελέστηκαν και πριν την ψήφιση των σχετικών διατάξεων το έτος 2019!
Με πρόσφατη μάλιστα απόφασή του το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου αθώωσε κατηγορούμενο για οφειλές στο Δημόσιο καθώς με την προβολή των κατάλληλων αυτοτελών ισχυρισμών ενώπιον του Δικαστηρίου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αποδείχθηκε ότι στον πίνακα χρεών που τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου περιλαμβανόταν χρέη του άρθρου 66 του ΚΦΔ ύψους 85.862,88 ευρώ. Καθώς οι συνολικές οφειλές ανερχόταν σε 157.658,96 ευρώ και αφού το ποσό των 85.862,88 ευρώ δεν αφορούσε σε αξιόποινες πράξεις, ήρθη το αξιόποινο καθώς οι οφειλές έναντι του Δημοσίου απεδείχθησαν κατώτερες των 100.000 ευρώ και ο κατηγορούμενος αθωώθηκε.
Με δεδομένο ότι οι οφειλέτες εξαιτίας χρεών έναντι του Δημοσίου στην χώρα μας και μάλιστα για ποσά άνω των 100.000 ευρώ είναι χιλιάδες , κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να διερευνηθεί άμεσα από εξειδικευμένο νομικό για την  αποφυγή της σχετικής ποινικής καταδίκης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ