Απαλλάχθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας από την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ο καθηγητής Νίκος Μανιαδάκης, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση της Novartis.
Η κατηγορία που του είχε απαγγελθεί το 2018 και για την οποία τώρα απαλλάσσεται, αφορούσε στον χρηματισμό αξιωματούχων του υπουργείου Υγείας από την φαρμακοβιομηχανία Novartis.

Ο Νίκος Μανιαδάκης μάλιστα ήταν μάλιστα ένας τους προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, ωστόσο η ιδιότητα αυτή αργότερα του είχε αφαιρεθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των δικηγόρων του κ. Μανιαδάκη Θεόδωρου Μαντά, Θεοδώρας Μίχου και Ευστάθιου Σκαλούμπακα το δικαστικό συμβούλιο τον απάλλαξε με τις εξής σκέψεις:

«i) ουδέποτε διορίσθηκε Σύμβουλος των εκάστοτε Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών Υγείας […],

ii) δεν συμμετείχε κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014 ως εκπρόσωπος (τακτικός ή αναπληρωματικός) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στην Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) […],

iii) δεν συμμετείχε ως μέλος στην Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων […],

iv) δεν συμμετείχε σε θεσμοθετημένη Επιτροπή του Ε.Ο.Φ. […],

v) η ως άνω ιδιότητα του κατηγορουμένου ως Καθηγητή της ανωτέρω Σχολής δεν επαγόταν ως εκ της θέσης του καθήκον παροχής συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών στο Υπουργείο Υγείας και τους Υπουργούς Υγείας […]»

Με το σκεπτικό αυτό, το Δικαστικό Συμβούλιο «καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στα καθήκοντα του κατηγορουμένου δεν περιλαμβανόταν ούτε η διαμόρφωση της τιμής των φαρμάκων, ούτε η κυκλοφορία νέων φαρμάκων, ούτε η διαμόρφωση της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για υπηρεσιακή πράξη αντίθετη με τα καθήκοντά του και συνακόλουθα δεν μπορεί να γίνει κατηγορία σε βάρος του για την αποδιδόμενη σε αυτόν αξιόποινη πράξη».

Όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση «η πεποίθηση του καθηγητή Μανιαδάκη ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη συνιστά τη μόνη δικλείδα ασφαλείας και τη μόνη θεσμική εγγύηση για την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας, επιβεβαιώθηκε με την έκδοση πλήρως αιτιολογημένου και εμπεριστατωμένου Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία σε βάρος του. Με την έκδοση του ανωτέρω Βουλεύματος επιβεβαιώθηκαν πλήρως όσα ο καθηγητής Μανιαδάκης και η υπεράσπιση του είχαν εισφέρει στην ποινική διαδικασία, υπερασπιζόμενοι σθεναρά την αθωότητα του. Ο καθηγητής Νικόλαος Μανιαδάκης από την πρώτη στιγμή της ποινικής δίωξης σε βάρος του και σε κάθε Δικονομικό στάδιο της ποινικής διαδικασίας υποστήριζε με παρρησία την αθωότητά του».