Με το διαγωνισμό για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό να προχωράει με αργούς ρυθμούς, στην κυβέρνηση ετοιμάζουν νομοθετική ρύθμιση ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση πρόδρομων κατασκευαστικών εργασιών στην έκταση των 6,2 χιλ. στρεμμάτων. Σύμφωνα με την κυρωθείσα από τη Βουλή σύμβαση παραχώρησης, για να μπουν μπουλντόζες στο Ελληνικό, απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί σειρά προαπαιτούμενων, με το βασικότερο από αυτά να αφορά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σχήματος, που θα λειτουργήσει το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (IRC). Δεδομένου όμως, ότι το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού τείνει να εκτροχιαστεί, μονόδρομος για να ξεκινήσουν οι εργασίες είναι η θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης.