Όταν απαιτείται συγκατάθεση για να υποβληθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη η συγκατάθεση:

 • η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται ελεύθερα·
 • η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται εν πλήρει επιγνώσει·
 • η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται για συγκεκριμένο σκοπό·
 • όλοι οι λόγοι για την επεξεργασία πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια·
 • η συγκατάθεση πρέπει να είναι ρητή και να δίνεται μέσω θετικής πράξης (π.χ. ηλεκτρονικό πλαίσιο επιλογής το οποίο το άτομο πρέπει να επιλέξει σαφώς στο διαδίκτυο ή υπογραφή σε φόρμα)·
 • η συγκατάθεση πρέπει να χρησιμοποιεί σαφή και απλή γλώσσα και να είναι ξεκάθαρα ορατή·
 • παρέχεται δυνατότηταανάκλησης της συγκατάθεσης και το άτομο ενημερώνεται για το γεγονός αυτό (π.χ. με τη μορφή συνδέσμου κατάργησης εγγραφής στο τέλος ενός ενημερωτικού δελτίου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος).

Για να δίνεται ελεύθερα η συγκατάθεση, το άτομο πρέπει να έχει ελευθερία επιλογής και πρέπει να μπορεί να αρνηθεί ή να ανακαλέσει τη συγκατάθεση χωρίς να βρεθεί σε μειονεκτική θέση. Η συγκατάθεση δεν δίνεται ελεύθερα εάν, για παράδειγμα, υπάρχει σαφής ανισότητα μεταξύ του ατόμου και της επιχείρησης/οργανισμού (π.χ. σχέση εργοδότη/εργαζομένου) ή όταν μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός ζητά συγκατάθεση από άτομα για την επεξεργασία μη απαραίτητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως προαπαιτούμενο για την εκτέλεση σύμβασης ή την παροχή υπηρεσίας.

Για να παραχωρείται η συγκατάθεση εν πλήρει επιγνώσει, πρέπει να παρέχονται στο άτομο οπωσδήποτε οι εξής πληροφορίες:

 • η ταυτότητα του οργανισμού που επεξεργάζεται τα δεδομένα·
 • οι σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων·
 • το είδος των δεδομένων που θα υποβληθούν σε επεξεργασία·
 • η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης που έχει δοθεί (π.χ. ύπαρξη συνδέσμου κατάργησης εγγραφής στο τέλος ηλεκτρονικού μηνύματος)·
 • όπου είναι απαραίτητο, το γεγονός ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ·
 • εάν η συγκατάθεση σχετίζεται με διεθνή διαβίβαση, τους ενδεχόμενους κινδύνους των διαβιβάσεων δεδομένων προς τρίτες χώρες για τις οποίες η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας και στις οποίες δεν παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις.

Θυμηθείτε: όταν κάποιος δίνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επεξεργάζεστε τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει παραχωρηθεί η συγκατάθεση.

Παραδείγματα

Ελεύθερη συγκατάθεση

Είστε αεροπορική εταιρεία και η δήλωση εχεμύθειας που χρησιμοποιείτε αναφέρει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία για διαγωνισμό που διοργανώνεται από εσάς με έπαθλο μία δωρεάν πτήση. Οι πελάτες που επέλεξαν το τετραγωνίδιο για να δηλώσουν ότι συμφωνούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό έχουν δηλώσει με σαφήνεια ότι επιθυμούν να υποβληθούν τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία για τον σκοπό του διαγωνισμού. Υπάρχει συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων για τον σκοπό του διαγωνισμού αλλά όχι για άλλους σκοπούς.

Η συγκατάθεση δεν είναι ελεύθερη

Η εταιρεία ή ο οργανισμός σας προσφέρει υπηρεσίες προβολής ταινιών στο διαδίκτυο. Κατά τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για τη σχετική σύμβαση, ζητάτε και επιπλέον δεδομένα, όπως ο γενετήσιος προσανατολισμός ή οι πολιτικές πεποιθήσεις ενός ατόμου. Το εν λόγω άτομο μπορεί να πιστεύει ότι η συγκατάθεσή του για την επεξεργασία αυτού του είδους των δεδομένων είναι απαραίτητη για να έχει πρόσβαση στις ταινίες που ζητά. Η συγκατάθεση στην περίπτωση αυτή δεν δίνεται ελεύθερα, αλλά είναι «συγκατάθεση υπό δέσμευση».

Παραπομπές

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ