Σε συνέντευξη για το https://greekhumans.com/, η δικηγόρος κα Νίκη Φαντάκη κλήθηκε να απαντήσει σε ζητήματα που σχετίζονται με το εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα.

Είναι γεγονός πως μέσα από τη συνέντευξη θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τη κα Φαντάκη.

Έχει καταγωγή από τα Χανιά. Είναι Δικηγόρος, απόφοιτη του τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με κατεύθυνση ελληνικού δικαίου. Απασχολούμενη με υποθέσεις αστικού, εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.

Νομική Επιστήμη

Η πρώτη ερώτηση που εύκολα γεννάται σε εμάς είναι πως επιλέξατε την ενασχόληση με τη Νομική Επιστήμη;

Το πτυχίο της Νομικής ανοίγει διάφορες πόρτες και προσφέρει διάφορες επιλογές. Είτε την άσκηση της μαχόμενης δικηγορίας και της συμβουλευτικής αντίστοιχα, είτε με κάποιες προϋποθέσεις την είσοδο στο δικαστικό σώμα, το συμβολαιογραφικό επάγγελμα και άλλα. Η νομική επιστήμη διδάσκει έναν τρόπο σκέψης, η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη όχι μόνο στο επάγγελμα του δικηγόρου και του νομικού εν γένει αλλά και σε πολλά άλλα επαγγέλματα.

Δικηγορία

Από ότι γνωρίζουμε ασκείτε μάχιμη δικηγορία. Ποια τα πλεονεκτήματα αυτού του επαγγέλματος;

Γνωρίζοντας σιγά σιγά το νομικό κόσμο από την πλευρά του ελεύθερου επαγγελματία, η επαφή με τους υποψήφιους πελάτες και η διαφορετική, κάθε φορά, καθημερινότητα. Πολλές φορές ταυτιζόμαστε με τις ανάγκες του πελάτη μας, χαιρόμαστε όταν κερδίζουμε και απογοητευόμαστε όταν χάνουμε. Το να κερδίσεις για τον πελάτη σου, πέρα από την οικονομική επιβράβευση, είναι και μια ηθική επιβράβευση.

Κλάδοι Νομικής Επιστήμης

Ποιος κλάδος ή κλάδοι της Επιστήμης, στην οποία εντρυφείτε εκτιμάτε ως πιο ενδιαφέρον για εσάς και γιατί;

Το εργατικό δίκαιο είναι όργανο διαμόρφωσης των κοινωνικών συνθηκών που συνεχώς ανανεώνεται. Η γνώση των νόμων μας κάνει ουσιαστικούς φορείς των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών μας. Το εργατικό δίκαιο είναι δίκαιο ιδιότυπο και έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα καθώς εκφράζει πολλές φορές αντίθετα συμφέροντα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας μας δεν είναι η έλλειψη νόμων, εξ άλλου έχουμε πολλούς και ούτε είναι απαραίτητα όλοι κακοί. Έχουμε πρόβλημα εφαρμογής των νόμων.

Εργατικό Δίκαιο

Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στο εργατικό Δίκαιο, θα επιθυμούσαμε να μάθουμε ποιες είναι οι συχνότερες υποθέσεις στην Ελλάδα, που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δικηγόροι που ασχολούνται με αυτό το κλάδο δικαίου;

Συχνό φαινόμενο, δυστυχώς, αποτελούν οι υποθέσεις περί απόλυσης εγκύου εργαζόμενης. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου ο εργοδότης μόλις μαθαίνει για την εγκυμοσύνη υπαλλήλου του, της θέτει την «επιλογή» να προχωρήσει σε οικειοθελή αποχώρηση με αποτέλεσμα οι καταγγελίες στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να παίρνουν φωτιά.

Εξίσου συχνές είναι οι αναφορές περί μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας που έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την υλική βλάβη του εργαζομένου, αλλά ενίοτε και της ηθικής βλάβης του. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει διάκριση σε αυτή που επέρχεται χωρίς τη συγκατάθεση του εργαζομένου και στη συμφωνημένη επί της σύμβασης ως δυνατότητα του εργοδότη.

Σχέση εργοδότη – εργαζόμενου

Όταν ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα δε διαθέτει ασφάλιση από τον εργοδότη, ποιες οι κινήσεις στις οποίες μπορεί να προβεί; Τι προβλέπει ο νομοθέτης;

Η ασφάλιση αποτελεί από τα βασικότερα σημεία τριβής ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες. Οι πρώτοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και οι δεύτεροι να έχουν μια κερδοφόρα επιχείρηση που σέβεται τη νομοθεσία και τον εργαζόμενο.

Οι εργαζόμενοι που δεν τους έχει ασφαλίσει ο εργοδότης ή δεν τους έχει ασφαλίσει με πραγματικά στοιχεία απασχόλησης, σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, μπορούν να προβούν σε υποβολή ενστάσεων ή καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων οργάνων των ασφαλιστικών οργανισμών ΕΦΚΑ όπου επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη και καταλογίζονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και να προσφύγουν ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Πηγή: GreekHumans

Από τον Αριστείδη Ρούνη