Μετά την λήξη της περιόδου των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών και τα οποία προέβλεπαν την αναστολή των πλειστηριασμών, η προσπάθεια των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης που εκπροσωπούν αλλοδαπά funds για αναγκαστική είσπραξη οφειλών εντείνεται και πάλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το τέλος του έτους είναι προγραμματισμένο να διενεργηθούν πάνω από 3.500 πλειστηριασμοί κατοικιών και άλλων ακινήτων. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να ενημερώσει τους δανειολήπτες για τις δυνατότητες που τους παρέχονται τόσο προς ρύθμιση των οφειλών τους, όσο και προς διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους.
Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι, δυστυχώς, προσφάτως με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο – μνημόνιο απαίτησαν οι δανειστές μας και καταργήθηκε το άρθρο 938 Κ.ΠολΔ. που προέβλεπε την δυνατότητα αναστολής ενός πλειστηριασμού για σοβαρούς λόγους.
Αυτό σημαίνει ότι εφεξής οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ολοκληρώνονται -κατά κανόνα- χωρίς να υπάρχει η νομική δυνατότητα να αιτηθεί κάποιος οφειλέτης την αναστολή του πλειστηριασμού, ακόμα και για προφανείς λόγους, όπως η ακυρότητα της διαδικασίας για τυπικούς λόγους, όπως η μη έκδοση απόφασης επί ανακοπής που άσκησε ο  επιμελής οφειλέτης αναμένοντας να κριθούν οι ενστάσεις του επί της οφειλής του. Οι εξαιρέσεις ως προς την δυνατότητα αναστολής πλειστηριασμού με δικαστική απόφαση είναι ελάχιστες και απαιτούν ταχύτητα και μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία.
Αυτό το νομικό περιβάλλον που ισχύει το τελευταίο χρονικό διάστημα αφήνει στενά περιθώρια κινήσεων και επιλογών ενός οφειλέτη, γι’ αυτό και χρειάζεται εγρήγορση και ταχύτητα στις κινήσεις ενός οφειλέτη.

Τα όπλα στην φαρέτρα του οφειλέτη παραμένουν:

  • Οι διαπραγματεύσεις (έγγραφες και προφορικές ) με τον πιστωτή και το fund διότι πάντα  η οφειλή  είναι επιδεκτική ρυθμίσεως Η ρύθμιση δύναται να επιτευχθεί: α) με απευθείας διαπραγματεύσεις με τον πιστωτή μέσω εξειδικευμένου δικηγόρου, με την διαδικασία της διαμεσολάβησης όπου ο δανειολήπτης μέσω του νομικού του παραστάτη θα προσφύγει σε ανεξάρτητο και πιστοποιημένο διαμεσολαβητή και β)  με την διαδικασία του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού για την ρύθμιση οφειλών. Στην τελευταία μάλιστα περίπτωση δύνανται να ρυθμιστούν και οφειλές απέναντι στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία παράλληλα με τις τραπεζικές οφειλές και μάλιστα η συνολική ρύθμιση να εξυπηρετηθεί σε χρονικό βάθος εικοσαετίας δηλαδή 240 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από εξειδικευμένο νομικό.
  • Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις ή μη, παραμένει ως διαδικασία, αναπόφευκτα, και η δικαστική οδός. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι τράπεζες δρουν καταχρηστικά ή επιβάλλουν υπέρμετρους και παράνομους τόκους ή και παράνομες χρεώσεις. Οι εταιρείες διαχείρισης που εκπροσωπούν τα αλλοδαπά funds συνηθίζουν να δρουν πέραν των ορίων της διαχείρισής τους, επισπεύδουν πλειστηριασμούς χωρίς να έχει λάβει χώρα νομίμως η μεταβίβαση της απαίτησης και η ανάθεση της διαχείρισης της συγκεκριμένης απαίτησης, μεταβιβάζουν και μεταβιβάζουν περαιτέρω τις απαιτήσεις στις νέες – από απόσχιση τράπεζες –, σε νέα funds και μετά σε τρίτα funds , με μη διαφανείς διαδικασίες ως επί τω πλείστων. Μάλιστα συχνά  παρατηρείται  το φαινόμενο να αξιώνουν τα  funds το σύνολο της απαιτήσεως ενώ στα τελευταία έχει μεταβιβαστεί μέρος αυτής, ή άλλες φορές δεν έχουν μεταβιβασθεί όλες οι εξασφαλίσεις  που είχε παράσχει  ένας δανειολήπτης, με αποτέλεσμα να αποβαίνει αυτό εις βάρος του και να δυσχεραίνει την διαπραγματευτική και την νομική του θέση, παράτυπα και καταχρηστικά και συνήθως αυτό συμβαίνει εν αγνοία του οφειλέτη.

Οι άνω ακυρότητες μόνο  όταν επικυρωθούν δικαστικά μπορούν να αναστείλουν ή και να ακυρώσουν πλειστηριασμό. Έχουμε αντιμετωπίσει με επιτυχία δικαστικές υποθέσεις δανειοληπτών απέναντι σε αλλοδαπά funds ακυρώνοντας διαταγές πληρωμής, αναστέλλοντας και ακυρώνοντας πλειστηριασμούς ακόμα και λίγες ημέρες προ του πλειστηριασμού, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνονται ρυθμίσεις επ’ωφέλεια αμφοτέρων των πλευρών ( οφειλέτη – fund ).

Προτεραιότητα πλέον αναδεικνύεται η έγκαιρη αντιμετώπιση του συνόλου των οφειλών αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην φαρέτρα ενός οφειλέτη με εμπρόθεσμους και προσεκτικούς χειρισμούς και μην λησμονούμε ότι ακόμη και σε περίπτωση ορισθέντος πλειστηριασμού δεν είναι αργά για τις κατάλληλες κινήσεις.
logo_Lekkakou_M_7.jpg