Το Ταμείο Νομικών μεταφέρθηκε σε νέα διεύθυνση, Αχαρνών 27.

Ώρες κοινού:

Καθημερινά εκτός Τετάρτης από ώρα 11.00΄ έως 14.00΄.

Τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας με τους δικηγόρους που ο σύλλογος έχει διαθέσει στο Ταμείο, καθημερινά 9.00΄ – 13.00΄, για επίλυση προβλημάτων και εξέταση της πορείας των αιτημάτων τους είναι τα ακόλουθα:

 Μαρία Κατσικάκη (για θέματα Μητρώου), τηλ. 2132169447

• Ειρήνη Καμμένου (για οικονομικά θέματα, εκκρεμότητες, ενημερότητες), τηλ. 2132169443