Αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις αρχές των ΗΠΑ απέστειλαν οι Έλληνες εισαγγελείς, οι οποίοι διενεργούν την έρευνα για τις παρακολουθήσεις κινητών τηλεφώνων.
Το αίτημα απεστάλη στο πλαίσιο της αναζήτησης των ηλεκτρονικών ιχνών των κακόβουλων sms, μέσω των οποίων έγινε η παγίδευση των κινητών τηλεφώνων πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων κ.α. από το λογισμικό predator.
Η συνδρομή των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών κρίθηκε αναγκαία σε αυτή τη φάση της έρευνας, καθώς τα μηνύματα – “κοριοί” φαίνεται να σχετίζονται με εταιρείες που εμφανίζουν ως έδρα αμερικανικές πολιτείες.
Έτσι οι Έλληνες εισαγγελείς εγγράφως θέτουν υπ´όψιν των αμερικανικών αρχών ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα με αντικείμενο την ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων, όπως η παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων και ζητούν στοιχεία για τις επίμαχες εταιρείες, προκειμένου να εντοπιστούν οι αποστολείς των ύποπτων μηνυμάτων.