Της δικηγόρου, Κ. Λεκκάκου


Δικαστική απόφαση – θρίαμβος – των Δικηγορικών μας Γραφείων έρχεται να προστεθεί ως μια ακόμη επιτυχία, προς όφελος του εντολέα μας, ο οποίος διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία με τέσσερα ακίνητα και είκοσι δύο οικόπεδα – αγροτεμάχια (καλλιεργήσιμα και όχι άγονα). Αποτέλεσμα αυτής, ήταν η ρύθμιση της συνολικής οφειλής με βιώσιμο τρόπο και η προστασία του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη από μέτρα εκτέλεσης (κατασχέσεις – πλειστηριασμοί και μη εφαρμογή του πτωχευτικού νόμου).
Με την εκδοθείσα απόφαση απορρίφθηκαν όλες οι ενστάσεις – ισχυρισμοί των Τραπεζών / Funds, υιοθετώντας με αυτόν τον τρόπο, η ως άνω απόφαση, τους ισχυρισμούς μας και την προσκομισθείσα από εμάς νομολογία. Συγκεκριμένα, έγινε εκτενής αναφορά, αφενός μεν στα προβλήματα υγείας του δανειολήπτη, αφετέρου δε στην προσπάθειά του να είναι ενήμερος στην καταβολή των οφειλών του προς τους πιστωτές για μακρό χρονικό διάστημα. Ειδική μνεία έγινε και στην μη ύπαρξη δόλου από την πλευρά του δανειολήπτη, καθώς δεν αποδείχθηκε αυτός από την πλευρά των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά, κατά το δικάσαν Δικαστήριο, ο αιτών, πατέρας δύο τέκνων, με σοβαρά προβλήματα υγείας και χαμηλά εισοδήματα από σύνταξη αναπηρίας του ΟΑΕΕ και από μίσθωμα ακινήτου, βρέθηκε εκτεθειμένος σε έκτακτα γεγονότα, τα οποία δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να προβλέψει, κατά το χρόνο ανάληψης των πιστωτικών προϊόντων και τα οποία προκάλεσαν την ανατροπή του οικονομικού και οικογενειακού του προγραμματισμού. Γεγονότα, όπως η ασθένεια του, το αυξημένο κόστος ζωής, η υπερφορολόγηση, ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες και η επιβολή δυσβάστακτων επιτοκίων από τις Τράπεζες, αποτέλεσαν την αιτία της περιέλευσης του οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών του υποχρεώσεων, καθώς δεν αναμένεται στο μέλλον αύξηση του εισοδήματός του.
Η ανατροπή του οικονομικού προγραμματισμού του εντολέα μας προήλθε, όχι από δική του υπαιτιότητα, όπως έκρινε το Δικαστήριο, αλλά εξαιτίας των έκτακτων πραγματικών περιστατικών, τα οποία τον οδήγησαν σε μια αδυναμία κάλυψης των βιοτικών οικογενειακών αναγκών του και στη μη αποπληρωμή των οφειλών του με την ταυτόχρονη θέση αυτού σε υπερημερία.
Οι Τράπεζες αορίστως προέβαλαν, ότι ο δανειολήπτης προέβη στην κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων, αποδεχόμενος ότι δεν θα καταφέρει να φέρει αυτές εις πέρας, ισχυρισμός που πανηγυρικά απορρίφθηκε από το Δικαστήριο, κάνοντας δεκτούς τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς μας.
Κατά την εκδίκαση της υποθέσεως, αποδείχθηκε ότι ο εντολέας μας διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία που ξεπερνά τις 350.000€ (κύρια κατοικία, έτερα ακίνητα, τα οποία εκμεταλλεύεται και λοιπά οικόπεδα και αγροτεμάχια), το μηνιαίο εισόδημά του δεν ξεπερνά τα 1.500€, ενώ έγινε και εκτενής αναφορά στην επί μακρόν προσήκουσα καταβολή των μηνιαίων δόσεων προς τις πιστώτριες.
Αποδείχθηκε η ύπαρξη μεγάλης ακίνητης περιουσίας και η οικονομική εκμετάλλευση μέρους αυτής. Το Δικαστήριο, κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς μας, προτίμησε να διατάξει την εκποίηση μικρής παλαιωμένης κατοικίας με ποσό προσφοράς το σύνολο της αντικειμενικής της αξίας που δεν ξεπερνά τα 32.000€, αντί για έτερο ακίνητο μεγαλύτερης έκτασης με αντικειμενική αξία περίπου 200.000€ που τυγχάνει μισθωμένο έναντι μηνιαίου μισθώματος 1.000€, προκειμένου ο εντολέας μας να καλύπτει τις μηνιαίες του βιοτικές ανάγκες. Το Δικαστήριο δέχτηκε μάλιστα, ότι οι βιοτικές ανάγκες του εντολέα μας ανέρχονται στο ποσό των 1.300 ευρώ για ένα άτομο.
Από την μελέτη του συνόλου της σχηματισθείσας δικογραφίας και αφού έλαβε υπόψη την σημερινή κατάσταση του αιτούντα – εντολέα μας και των απαιτήσεων των πιστωτών, το Δικαστήριο δέχτηκε την υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/2010, ορίζοντας μικρές καταβολές κατ’ άρθρο 8. παρ. 2 του ως άνω νόμου για μια τριετία (λόγω των προβλημάτων υγείας και της μη δυνατότητας εξόφλησης των υφιστάμενων χρεών του) και όρισε συγκεκριμένες μηνιαίες δόσεις για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, με τέτοιο τρόπο που ο ως άνω εντολέας να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές, παρέχοντας συγχρόνως προστασία από πράξεις εκτέλεσης στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ