Η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την εδραίωση και ενίσχυση της συνεργασίας τους. Τα μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη για τη μεταξύ της συνεργασία και την ανάληψη συνεργειών για την προώθηση, υλοποίηση, ενθάρρυνση και ενεργό στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δράσης.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη σε ειδική τελετή στο περίπτερο της ΕΑ στην 87η ΔΕΘ την 11ηΣεπτεμβρίου 2023 από τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Παναγιώτη Γκλαβίνη και την Αντιπρόεδρο της ΕΑ Χαρά Νικολοπούλου. Κατά την διάρκεια της τελετής απηύθυνε χαιρετισμό μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Πρόεδρος της ΕΑ κ. Ιωάννης Λιανός.
Για την επίτευξη των στόχων του Μνημονίου Συνεργασίας συμφωνήθηκε ένα κοινό σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη συνεργασία σε ακαδημαϊκές, ερευνητικές και ευρύτερα επιστημονικές δραστηριότητες και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, το σχεδιασμό και τη δημιουργία κοινών συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ή προγραμμάτων, την ανάπτυξη ενός προγράμματος “πρακτικής άσκησης” φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών ή μεταδιδακτορικών) της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ στις αρμόδιες διευθύνσεις στην ΕΑ, τη συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης που οργανώνει η ΕΑ σε άλλες αρχές ανταγωνισμού εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την ανάπτυξη ενός προγράμματος στοχευμένων πρωτοβουλιών, για τη δημιουργία κλίματος κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών (θεματικές συναντήσεις, ημερίδες, διαλέξεις, εργαστήρια).