Ανατροπή της τελευταίας στιγμής με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων μεγαλοοφειλετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λίστες με τα ονόματα όσων χρωστούν σε Εφορία και ΕΦΚΑ πάνω από 150.000 ευρώ ο καθένας δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα σήμερα Παρασκευή (30/6) όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Η δημοσιοποίηση των ονομάτων αναβάλλεται με τη νέα ημερομηνία να αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αναβολή της διαπόμπευσης των μεγαλοοφειλετών συνδέεται με τις ρυθμίσεις που «τρέχουν» όπως η αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων των 120 και 72 δόσεων (χρέη πανδημίας) και της νέας ρύθμισης των 36/72 δόσεων για τα χρέη της ενεργειακής κρίσης. Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις ρυθμίσεις λήγει κανονικά στις 31 Ιουλίου 2023 με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης.

Οι μεγαλοοφειλέτες που δεν θα εκμεταλλευτούν τη νέα ευκαιρία που τους δίνεται για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους θα δουν το όνομά τους να βγαίνει στο φως της δημοσιότητας.

Σημειώνεται ότι οι νέες λίστες είναι κοινές για όσους χρωστούν σε Εφορίες, Τελωνεία και ΕΦΚΑ και αναγράφουν το σύνολο των οφειλών κάθε φορολογούμενου. Στις λίστες περιλαμβάνονται φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι που έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΕΦΚΑ και φορολογική διοίκηση άνω των 150.000 ευρώ ο καθένας περιλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων.

Η μια λίστα θα περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα και η άλλη τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι παρά τις οχλήσεις και τις προειδοποιήσεις από την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν εξόφλησαν ή δεν ρύθμισαν τα χρέη τους κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών ήταν για τα φυσικά πρόσωπα στις 10 Ιουλίου 2019 και για τα νομικά πρόσωπα αρχές Δεκεμβρίου 2019.

Ειδικότερα το φως της δημοσιότητας θα δουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:

Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.
Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Για τα φυσικά πρόσωπα η λίστα θα αναγράφει: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.