Γράφει η δικηγόρος κ. Κωνσταντίνα Λεκκάκου

Όπως ήδη έχουμε επισημάνει με την υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφαση, η Ολομέλεια του Aρείου Πάγου απεφάνθη αποκλειστικά επί του ζητήματος που ανέκυψε, ιδίως από τον Σεπτέμβριο του 2022 και αφορούσε το ποιος νομιμοποιείται να  διενεργεί πλειστηριασμούς και λοιπές δικαστικές ενέργειες κατά των δανειοληπτών (η εταιρεία διαχείρισης – servicer ή η αλλοδαπή  εταιρεία ειδικού σκοπού – FUND;).
Τη θέση μας, ότι η έκδοση της απόφασης αυτής του Αρείου Πάγου, δημοσιευθείσα την 16/2/2023, δεν είναι δεσμευτική και δεν επηρεάζει σειρά κρίσιμων ζητημάτων – ακυροτήτων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων που λαμβάνουν χώρα εις βάρος των δανειοληπτών, μας επιβεβαίωσε περίτρανα η εκδοθείσα, μεταγενέστερα της απόφασης του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα την 23η Φεβρουαρίου 2023 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία ακυρώνεται έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου και ο προγραμματισμένος πλειστηριασμός της ακίνητης περιουσίας – κατοικίας  εντολέα των Γραφείων μας.
Η εκδοθείσα στις 23/2/2023, ήτοι μετά την από 16/2/2023 δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου, απόφαση του Πρωτοδικείου, σχετικά με την υπόθεση εντολέως μας, η οποία συζητήθηκε στις 10/2/2023, όταν και είχε διαρρεύσει ήδη η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αποδεικνύει ότι τα αρμόδια δικαστήρια εξακολουθούν να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, ελέγχοντας τις πράξεις και τις μεθοδεύσεις των servicers και των funds κατά των δανειοληπτών ενώ γνωρίζουν ότι η θέση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι υπέρ των funds. Το εν λόγω δικαστήριο απεφάνθη για πρώτη φορά – μετά την απόφαση της ΟλΑΠ με οριστική απόφαση περί της ακύρωσης κατάσχεσης και πλειστηριασμού.
Δια ταύτα:
«κρίνεται ως νόμιμη και βάσιμη η ανακοπή και ακυρώνεται η υπ’ αριθμ… έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της δικαστικής επιμελήτριας…»