Με την απόφαση υπ’ αριθμ. 1/2023 η Ολομέλεια του Aρείου Πάγου απεφάνθη σχετικά με το ζήτημα το οποίο ανέκυψε κυρίως από τον Σεπτέμβριο του 2022 σχετικά με το ποιο είναι το νομιμοποιούμενο πρόσωπο για να διενεργεί πλειστηριασμούς και λοιπές δικαστικές ενέργειες κατά των δανειοληπτών, δηλαδή η εταιρεία διαχείρισης (‘‘servicer’’) ή η αλλοδαπή  εταιρεία ειδικού σκοπού (FUND).
Η έκδοση της απόφασης, ανεξαρτήτως αξιολόγησής της, δεν επηρεάζει σειρά κρίσιμων ζητημάτων – ακυροτήτων σχετικά με τις εταιρείες διαχείρισης, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, έχοντας μάλιστα κριθεί πολλάκις δικαστικώς ήδη από τα πρώτα έτη της θέσπισης του θεσμού της μεταβίβασης απαιτήσεων, παρέχοντας υφιστάμενα και σημαντικά νομικά όπλα υπέρ των δανειοληπτών.
Συγκεκριμένα:

Τι δεν αλλάζει ως προς τη δικαστική αντιμετώπιση των «servicers»;

  • Τόσο πριν την έκδοση της απόφασης του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ όσο και μετά από αυτήν, στα δικαστήρια οι δανειολήπτες συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωποι με τις ίδιες τις εταιρείες διαχείρισης (ΙNTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ, doValue Greece AEΔΑΔΠ, CEPAL HELLAS AE). Οι δανειολήπτες συνεχίζουν να επικαλούνται σειρά ισχυρισμών και ακυροτήτων που αφορούν την εκάστοτε επικαλούμενη μεταβίβαση της απαίτησης και ανάθεση διαχείρισης. Δεν τέθηκαν στο «απυρόβλητο» οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων οι οποίες ήταν και θα παραμείνουν θα είναι αντίδικοι και θα κρίνεται ο τρόπος που εφαρμόζουν τους νόμους περί μεταβίβασης απαιτήσεων σε κάθε δίκη!
  • Δεν αλλάζει ο τρόπος που οι εταιρείες διαχείρισης εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταβίβαση απαιτήσεων (Ν.3156/2003 και τον Ν.4354/2015). Οι εταιρείες διαχείρισης δεν τηρούν τις επιμέρους διαδικασίες που προβλέπουν οι δυο νόμοι επί ποινή ακυρότητας.
  • Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων μέχρι σήμερα έχει κρίνει, λόγω της μη τήρησης των υποχρεωτικών διαδικασιών εκ μέρους των εταιρειών διαχείρισης, ως άκυρες τις πράξεις τους κατά δανειοληπτών, παρέχοντας στο κρίνων κάθε φορά Δικαστήριο ισχυρό διαχρονικό νομολογιακό έρεισμα προς έκδοση ομοίου περιεχομένου αποφάσεων.

Ενδεικτικά, απόφαση έκρινε ότι:

  • «δεν τηρήθηκε ο έγγραφος τύπος ως προς τη θεμελίωση της διαχειριστικής εξουσίας» της εταιρείας διαχείρισης με συνέπεια να «μην αποδεικνύεται η ανάθεση της διαχείρισης της εν λόγω απαίτησης» σε αυτήν και για αυτό τον λόγο ακύρωσε την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής
  • η καθ’ ης εταιρεία διαχείρισης «δεν προσκόμισε τα έγγραφα ώστε να προκύπτει εγγράφως ότι πράγματι η καθ’ ης φέρει εξουσία είσπραξης της επίδικης απαίτησης» με συνέπεια την ακύρωση διαταγής πληρωμής και επιταγής προς πληρωμή κατά του δανειολήπτη
  • η εταιρία διαχείρισης «αν και έφερε το σχετικό βάρος απόδειξης δεν εξειδίκευσε τις αόριστες αναφορές των προσκομιζόμενων εγγράφων …ώστε να αποδειχθεί η σύναψη σύμβασης πώλησης – μεταβίβασης προς την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού» και ακυρώθηκε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού κατά ακίνητης περιουσίας δανειολήπτη
  • «προκύπτει η μη καταχώρηση …. των αναγκαίων εκείνων εκ του νόμου εγγράφων που αποδεικνύουν τη μεταβίβαση και ανάθεση διαχείριση απαιτήσεων» με συνέπεια την ακυρότητα έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου

Τι αλλάζει μετά την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου;

  • Αναμένουμε να επιταθεί και κλιμακωθεί η επιθετικότητα των εταιρειών διαχείρισης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Ως κύριος σκοπός τους αναδεικνύεται η απόκτηση ακινήτων ιδιωτών και επιχειρήσεων και όχι η εύρεση συμβιβαστικής λύσης ρύθμισης οφειλών. Ενδεικτικό είναι ότι μόλις την επόμενη βδομάδα είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή 1.591 πλειστηριασμών.
  • Για την αντιμετώπιση αυτής της αυξημένης επιθετικότητας, αναμένεται νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση ζητημάτων που άπτονται του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οποίος επί του παρόντος συνιστά ένα αρρύθμιστο παντελώς νομοθετικά περιβάλλον, όπου οι κανόνες τίθενται αποκλειστικά από τα funds και τις διεθνείς αγορές.

Προκύπτει λοιπόν ότι δεν αρκεί η επίκληση των νόμων 3156/2003 και 4354/2015 από τις εταιρείες διαχείρισης ως θεμέλιο της νομιμοποίησής τους, αλλά απαιτείται και η στην πράξη εφαρμογή αυτών.
Κατά παράφραση της γνωστής φράσης «Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να φαίνεται τίμια, πρέπει και να είναι τίμια»

Πηγή: https://lekkakou.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ