Στις 23-25 Μαΐου, έξι ευρωβουλευτές της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα αξιολογήσουν την πρόοδο στις έρευνες, τις δίκες και τις μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia.

Δυόμισι χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΕΚ στη χώρα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την ενίσχυση των αξιών της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές θα επιστρέψουν στη Μάλτα στις 23-25 Μαΐου. Στόχος της επίσκεψης -που διοργανώνεται κατόπιν σύστασης της ομάδας Παρακολούθησης για τη Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (DRFMG)- είναι να γίνει απολογισμός των πιο πρόσφατων εξελίξεων όσον αφορά το κράτος δικαίου, τις πρόσφατες δικαστικές μεταρρυθμίσεις, την ασφάλεια των δημοσιογράφων, τα μέτρα κατά της διαφθοράς και τα καθεστώτα ιθαγένειας και διαμονής μέσω επενδύσεων. Η επικοινωνία μεταξύ των αρχών της Μάλτας και της DRFMG, καθώς και το έργο της ομάδας στον τομέα αυτό, συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Η αντιπροσωπεία αποτελείται από τους ακόλουθους ευρωβουλευτές: