Της Ελένης Τσιάβου


Με αιχμηρή επιστολή της η Ένωση Εισαγγελέων, επισήμως, ενημερώνει τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων ότι ο υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης παρά τις διαφωνίες, τους γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει στην αύξηση των θέσεων των Ευρωπαίων Εισαγγελέων από 7 σε 10.
Οι εισαγγελείς αντιδρούν καθώς το αίτημα τους περί αύξησης των οργανικών θέσεων στα εθνικά δικαστήρια παραμένει στον «πάγο» ήδη για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που προκαλεί αναταράξεις στον Νομικό κόσμο.
Όπως αναφέρουν σχετικά οι ίδιοι: «Τυχόν αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, θα επιφέρει αυτόματα αντίστοιχη αύξηση των κενών οργανικών θέσεων στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών, στις οποίες υπηρετούν αυτοί που θα επιλεγούν για την κάλυψη των νέων θέσεων».
Η δημιουργία και άλλων περαιτέρω κενών στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, θα επιτείνει ακόμη περισσότερο τον εργασιακό φόρτο των υπηρετούντων εισαγγελικών λειτουργών και θα συμβάλλει στη ματαίωση του βασικού στόχου της επιτάχυνσης στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνη.

Σημειώνεται πως για τη συγκεκριμένη κίνηση του Υπηρεσιακού Υπουργού διαφωνούν και ο κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σύμφωνη γνώμη του οποίου δεν παρασχέθηκε, ούτε και οι υπηρετούντες στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, οι οποίοι δεν υπέβαλαν σχετικό αίτημα.
Εν ολίγοις, όπως διατυπώνουν, η άμεση έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης εκφεύγει των ορίων του έργου υπηρεσιακής κυβέρνησης.


Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

“Προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Σαρμά

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, Με τη με αριθμό πρωτ. 16/31-5-2023 επιστολή μας προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε, εκφράσαμε την απόλυτη αντίθεσή μας για την αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και εκθέσαμε τους λόγους της αντίθεσής μας αυτής.

Παρά ταύτα, όπως μας πληροφόρησε ο ίδιος, εντός των επόμενων ημερών θα προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, μη αποδεχόμενος τα όσα εύλογα εκθέσαμε.

Επί του θέματος αυτού, πέραν των όσων ήδη εκθέσαμε στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, τονίζουμε τα ακόλουθα:

Α) Με έγγραφά μας προς τον εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνης, επανειλημμένα θέσαμε αναλυτικά υπόψη του, την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών και ζητήσαμε την, κατά ένα μέρος τουλάχιστον, κάλυψή τους με αύξηση του αριθμού των εισακτέων στην Κατεύθυνση Εισαγγελέων της ΕΣΔΙ, χωρίς το αίτημά μας αυτό να έχει ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Β) Τυχόν αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, θα επιφέρει αυτόματα αντίστοιχη αύξηση των κενών οργανικών θέσεων στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών, στις οποίες υπηρετούν αυτοί που θα επιλεγούν για την κάλυψη των νέων θέσεων.

Γ) Η δημιουργία και άλλων περαιτέρω κενών στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, θα επιτείνει ακόμη περισσότερο τον εργασιακό φόρτο των υπηρετούντων εισαγγελικών λειτουργών και θα συμβάλλει στη ματαίωση του βασικού στόχου της επιτάχυνσης στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.

Δ) Τα στενά, κατ’ αντικείμενο, όρια λειτουργίας μιας υπηρεσιακής Κυβέρνησης, κάμπτονται βάσει των εκάστοτε επιτακτικών αναγκών που προκύπτουν, κατ’ εξαίρεση και μόνο. Τέτοια περίπτωση δεν συντρέχει εν προκειμένω, αφού το σχετικό ζήτημα εκκρεμεί από τον Ιανουάριο του 2023 και για το επείγον ή το επιτακτικό, δεν συμφωνούν ούτε ο κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σύμφωνη γνώμη του οποίου δεν παρασχέθηκε, ούτε και οι υπηρετούντες στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, οι οποίοι δεν υπέβαλαν σχετικό αίτημα.

Ενόψει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι δεν υφίσταται πεδίο κυβερνητικής δράσης και η άμεση έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης εκφεύγει των ορίων του έργου υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος Ευάγγελος Μπακέλας Εισαγγελέας Εφετών

Ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Σέβης Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Κοινοπ.:

1. κ. Πρόεδρο Ν.Δ.

2. κ. Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ

3. κ. Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

4. κ. Γενικό Γραμματέα ΚΚΕ

5. κ. Πρόεδρο Ελληνικής Λύσης

6.κ Υπουργό Δικαιοσύνης

7.κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου