Κατόπιν ενημέρωσής μας από τον Προϊστάμενο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, η πύλη 8 (η πύλη που επικοινωνεί με το δασάκι δίπλα από το κτίριο 5) του συγκροτήματος της πρώην Σχολής Ευελπίδων θα είναι κλειστή λόγω βλάβης στον ιμάντα εισερχόμενων αντικειμένων. Ο χρόνος αποκατάστασης εκτιμάται σε 2-3 μέρες