Αρκετοί είναι οι οδηγοί που κυκλοφορούν με φωτοτυπία της άδειας του οχήματός τους προκειμένου να μην χάσουν το πρωτότυπο έγγραφο, ωστόσο, κινδυνεύουν με πρόστιμο ή όχι;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η φωτοτυπία δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο και ως εκ τούτου ενέχει ο κίνδυνος να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο.

Ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται, όταν οδηγεί, να φέρει τη νόμιμη άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, το αποδεικτικό ασφάλισης, την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση τροχονομικού ελέγχου, ο οδηγός οφείλει να επιδείξει την άδεια κυκλοφορίας, μαζί με τα άλλα έγγραφα.

Με δεδομένη, ωστόσο, τη σημασία της άδειας κυκλοφορίας πολλοί οδηγοί, υπό το φόβο να μη τη χάσουν, φυλάσσουν το πρωτότυπο έγγραφο στο σπίτι τους και κυκλοφορούν με μια φωτοτυπία του.

Σύμφωνα, με το άρθρο 100 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όποιος, όταν οδηγεί, δεν φέρει τη νόμιμη άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 20 ευρώ.

Σε περίπτωση, τώρα, που για το ΙΧ δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ή αυτή έχει αφαιρεθεί, τότε τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ.