Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε χρόνο η πρόωρη
απόρριψη καταναλωτικών αγαθών παράγει 261 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
καταναλώνει 30 εκατομμύρια τόνους πόρων και παράγει 35 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων στην ΕΕ. Οι καταναλωτές χάνουν επίσης περίπου 12 δισ. ευρώ ετησίως αντικαθιστώντας
προϊόντα αντί να τα επισκευάζουν. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για το λεγόμενο «δικαίωμα των καταναλωτών στην επισκευή», η οποία αποτελεί μέρος της πολιτικής για τη
προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Με τους νέους κανόνες θα είναι ευκολότερο και φθηνότερο να επισκευαστούν τα προϊόντα μας αντί να αγοράζονται νέα και ακριβά.

Οι κατασκευαστές θα είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν γρήγορες και οικονομικά συμφέρουσες υπηρεσίες επισκευής και να ενημερώνουν τους καταναλωτές για το σχετικό δικαίωμά τους.

Κάθε φορά που ένα αγαθό θα επισκευάζεται εντός της περιόδου εγγύησής του, η εγγύηση αυτή θα παρατείνεται για έναν επιπλέον χρόνο, στοιχείο που ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν την επισκευή αντί της αντικατάστασης.