Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%».
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο για την εξαγωγή διάθεση και κυκλοφορία των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.
Κύριος στόχος των τροποποιήσεων είναι η απλοποίηση των διαδικασιών αλλά και η άρση των ασαφειών που έχουν εντοπιστεί στο προηγούμενο καθεστώς.
Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η εξαγωγή των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στα πρότυπα της εξαγωγής που ισχύει για τα γενόσημα φάρμακα που παράγονται στην Ελλάδα.
Ακόμα σκοπός είναι να διασφαλιστεί ο ομαλός εφοδιασμός της ελληνικής αγοράς με προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης με συνθήκες ύψιστης ασφάλειας με την έγκριση του Ε.Ο.Φ.
Σχετικά με την διαδικασία εξαγωγής που έχει προταθεί, ένα προϊόν φαρμακευτικής κάνναβης μπορεί να κυκλοφορήσει στη χώρα όπου πρόκειται να εισαχθεί με βάση απόφαση της ξένης αρμόδια αρχής, χωρίς να είναι απαραίτητη η έγκριση κυκλοφορίας του στην Ελλάδα.
Για να μπορεί να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα προβλέπεται έκδοση ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ πριν αυτό διατεθεί στους ασθενείς κάτι το οποίο ήδη ισχύει.
Να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση σε περιοχές υψηλής παραγωγικότητας, ακολουθούνται εθνικές αρχές για την εξαγωγή και για τους παραβάτες προβλέπονται κυρώσεις. Ανάμεσα στα άλλα είναι φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο και παράβολο υπέρ του δημοσίου.
Όσον αφορά για τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις, προβλέπεται η καταβολή ανταποδοτικού τέλους υπέρ Ε.Ο.Φ., ενώ απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης και τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας.