ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως μας ενημέρωσαν από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ζωγράφου καταργήθηκε, με τελευταία ημερομηνία λειτουργίας την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και από την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 η τοπική του αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών.

Με την κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ζωγράφου και τη μεταφορά της αρμοδιότητας λειτουργίας του στο ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο:

1. Η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή συμβολαιογραφικών πράξεων, καθώς και αιτήσεων για τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων από πολίτες και επαγγελματίες, γίνονται και ψηφιακά.

2. Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών/αντιγράφων (π.χ αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και λοιπά εκδιδόμενα πιστοποιητικά) υποβάλλονται και παραλαμβάνονται μόνο ψηφιακά (7/24).

3. Τα μεγαρόσημα στα πιστοποιητικά και στις αιτήσεις καταργούνται.

4. Ο πληρωμές γίνονται υποχρεωτικά είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ΡΟ5.

5. Οι επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων κατατίθενται ηλεκτρονικά. Το Υποθηκοφυλακείου Ζωγράφου μέχρι και την ψηφιοποίηση του συνόλου του αρχείου του θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αρχειοφυλακείο.