Δελτίο Τύπου ΔΣΑ

Μετά από εργώδη, συντονισμένη προσπάθεια του ΔΣΑ και του Πρωτοδικείου Αθηνών, ικανοποιήθηκε σήμερα ένα πάγιο, επίμονο αίτημα του δικηγορικού κόσμου: η ηλεκτρονική αποστολή σκαναρισμένων και ψηφιακά υπογεγραμμένων αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών στους πληρεξουσίους δικηγόρους.

Προς τούτο ο παραστάς δικηγόρος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση μέσω του portal.olomeleia.gr και η αιτηθείσα δικαστική απόφαση αποστέλλεται στο υποδειχθέν email σκαναρισμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη.

Η ροή διάθεσης αντιγράφων των δημοσιευμένων αποφάσεων όλων των διαδικασιών, με τον ως άνω ηλεκτρονικό τρόπο, γνωστοποιείται με ανακοινώσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες θα κοινοποιούνται προς ανάρτηση και στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βλ. για τη σχετική διαδικασία, αναλυτικά την κάτωθι ανακοίνωση:

https://bit.ly/2LsN9oc

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ψηφιοποίησης των αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών (ξεκινώντας με όσες δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων) και προσδοκούμε εντός των προσεχών ημερών να ξεκινήσει η ηλεκτρονική αποστολή και αυτών προς τους δικηγόρους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην Διοίκηση του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών, τον Σύμβουλο του ΔΣ του ΔΣΑ, Ιωάννη Κάπο και τους λοιπούς Συμβούλους του ΔΣ του ΔΣΑ που στήριξαν την προσπάθεια, τον Διευθυντή Πληροφορικής του ΔΣΑ, Βασίλη Μανιό, τον DPO του ΔΣΑ, Γεώργιο Γιαννόπουλο, καθώς και τον Ειδικό Συνεργάτη του Προέδρου του ΔΣΑ, Θωμά Καμενόπουλο, για την ουσιαστική συμβολή τους στην ευόδωση του εγχειρήματος.