Γράφει ο δικηγόρος Ηλίας Σιδέρης

Ένα ακόμη απαραίτητο βήμα έγινε για την επενδυτική ανάπτυξη των υπό απολιγνιτοποίηση περιοχών.
Πρό μόλις λίγων ημερών, ψηφίστηκε και είναι πλέον ο νόμος 4964/2022 αρ. 55, το επιχειρηματικό πάρκο στην ΠΕ Κοζάνης και Αρκαδίας.
Στο σχετικό άρθρο αναφέρεται ότι, στο άρθρο 155 του ν. 4759/2020 προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής: «5. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 3, επιτρέπεται η έγκριση ανάπτυξης δύο Επιχειρηµατικών Πάρκων (ΕΠ) τύπου «Επιχειρηµατικό Πάρκο Μεµονωµένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)» της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ιδίου νόµου και την υπό στοιχεία Φ/Α.15/3/ οικ.112239/1270/23.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 4863), σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δηµοσίου και της «ΔΕΗ Α.Ε.» και ειδικότερα:
α) στη Δηµοτική Ενότητα Μεγαλόπολης του Δήµου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε τρεις γειτονικές εκτάσεις εµβαδού εκατόν ενενήντα επτά (197) στρεµµάτων, ως «Πιλοτικό Ε.Π. Μεγαλόπολης» και
β) στην Δηµοτική Κοινότητα Ποντοκώµης της Δηµοτικής Ενότητας Δηµητρίου Υψηλάντη του Δήµου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε έκταση εµβαδού οκτακοσίων (800) στρεµµάτων, ως «Πιλοτικό ΕΠ Ποντοκώµης», για την εγκατάσταση αντίστοιχα, υποδοµών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και για την παραγωγή συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Ως Εταιρεία Ανάπτυξης των Επιχειρηµατικών Πάρκων (ΕΑΝΕΠ) του ανωτέρω νόμου ορίστηκε η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». Με το ψηφισμένο άρθρο επιδιώκεται να δοθεί “μόχλευση” προσέλκυσης νέων επενδύσεων στις περιοχές της Μεγαλόπολης και της Κοζάνης μέσω της δημιουργίας πιλοτικών επιχειρηματικών πάρκων, τύπου «Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)», με σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία εξειδίκευσης και εφαρμογής του σκοπού της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης των περιοχών αυτών.
Ως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, οι προτεινόμενες εκτάσεις εγκατάστασης ανήκουν σήμερα στους πυρήνες των ζωνών απολιγνιτοποίησης.
Ο νόμος θα δώσει την δυνατότητα να αποφευχθούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και πιθανόν αδειοδοτήσεις που δεν είναι απαραίτητες, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον.
Το σχετικό άρθρο ψηφίστηκε ως τμήμα του νόμου “Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιµετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασίατου περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ