Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκαινιάζει το Πάντειο Πανεπιστήμιο ΑΘηνών με θέμα: «Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη – Τεχνητή Νοημοσύνη – Νέες Τεχνολογίες».

Το εν λόγω project για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνδυάζει τις επιστήμες της Νομικής και Πληροφορικής προσφέροντας ταυτόχρονα εξειδίκευση τόσο σε θεωρία όσο και σε προγράμματα Νομικής Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης.

Διεθνώς αναφέρεται με τον τίτλο Legal Tech και e-Justice, έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της σύγχρονης εποχής.

Παραδείγματα νομικής τεχνολογίας είναι μεταξύ άλλων: η τεχνητή νοημοσύνη, τα έξυπνα συστήματα δικαιοσύνης, τα εργαλεία ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, τα συστήματα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, τα συστήματα ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής, καθώς και η χρήση οποιουδήποτε τεχνολογικού μέσου για την επίτευξη νομικού σκοπού.

Έναρξη : 25 Ιανουαρίου 2021

Ενώ οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ήδη στην ειδική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου

(Πληροφορίες εδώ)

Εισηγητές

Δημήτριος Μελίδης

Δικηγόρος, MSc., Project Manager Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μεταρρύθμιση Ελληνικού Συστήματος Δικαιοσύνης 2015-2019».

Ο Δημήτρης Μελίδης είναι Δικηγόρος, MSc., εταίρος της Athens Legal Tech,  πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Διοίκηση Υπηρεσιών. Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2018 μέχρι σήμερα, Νομικός Σύμβουλος Υπουργού Δικαιοσύνης την περίοδο 2015-2019, μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της Ελληνικής Δημοκρατίας με αντικείμενο τις Δημόσιες Συμβάσεις, την Διαμεσολάβηση, την Διαιτησία, την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το Πτωχευτικό Δίκαιο, το Δίκαιο Καταναλωτή κ.α. Το 2019 ήταν Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ). Διετέλεσε Project Manager και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2016 έως το 2019 στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μεταρρύθμιση Ελληνικού Συστήματος Δικαιοσύνης για την Διαμεσολάβηση, το e-Justice και τα Δικαστικά Στατιστικά.  Διετέλεσε επίσης Νομικός Σύμβουλος στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας ACEin από το 2013 μέχρι το 2016 (Athens Centre for Entrepreneurship and Innovation) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εισηγητής Νομικών Ζητημάτων Startup Business στο ίδιο Κέντρο, Εισηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Seed 4 Business (2014-2016), καθώς και Νομικός Συνεργάτης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΕΓΑ ΓΕΕΘΑ) την περίοδο 2012-2013.

Αλέξανδρος Γουλές

Μηχανικός Πληροφορικής, MSc., Head of ICT component του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μεταρρύθμιση Ελληνικού Συστήματος Δικαιοσύνης 2015-2019»

Ο Αλέξανδρος Γουλές έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Πληροφορικής (ΤΕΙ Αθήνας) με ειδίκευση στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc. MBIT) στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών». Έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ICT, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, όπου άρχισε να εργάζεται ως προγραμματιστής λογισμικού (Unixfor SA & Intrasoft SA), στη συνέχεια ως ERP Specialist και Project Manager (Robert Bosch SA) και στη συνέχεια ως Product & Pre-Sales Manager (Intracom S.A.). Από το 2009 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας σε συνεργασία με την Δίεδρος Α.Ε. ως Τεχνικός Σύμβουλος, Σύμβουλος Πωλήσεων και Project Manager, σε έργα τόσο Ιδιωτικού όσο και Δημοσίου Τομέα. Από το 2017 έως το 2020 συνεργάστηκε με την Αυστριακή εταιρία Center of Legal Competence ως ICT Overall Project & Program Manager για το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την DG Reform (former SRSS) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδος, με σκοπό τη “Μεταρρύθμιση του Ελληνικού Δικαστικού Συστήματος – Φάση ΙΙ και Φάση ΙΙΙ”, ενώ συνεχίζει τη συνεργασία με το ίδιο Υπουργείο στο πλαίσιο του προγράμματος «Enhancing The reform of the Court System in Greece and the Efficiency of Justice 2020-2022». Από τον Νοέμβριο το 2016 έως το 2019 διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) και από το 2014 έως το 2019 μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της πόλης των Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Άγγελος Μπώλος

Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Παντείου Παν/μίου, Δικηγόρος

Ο Άγγελος Μπώλος είναι Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι Συντονιστής Διαιτησίας του «Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)», καθώς και συνεργαζόμενος με τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)», ταυτόχρονα δε έχει διατελέσει διαιτητής σε διεθνείς και εσωτερικές διαιτησίες.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ενώ διδάσκει συναφή με τα ανωτέρω μαθήματα εμπορικού δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας σημαντικού ήδη αριθμού μονογραφιών και επιστημονικών μελετών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά επί θεμάτων Εμπορικού και Οικονομικού ευρύτερα Δικαίου.

Ενότητες

  • Εισαγωγή στην Νομική Τεχνολογία
  • Βασικές έννοιές και στόχοι της Νομικής Τεχνολογίας
  • Βασικές έννοιες και ορισμοί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
  • Τεχνητή Νοημοσύνη και Δικαιοσύνη
  • Πρακτική σε συστήματα eJustice
  • Καινοτομία Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
  • Μάνατζμεντ Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
  • Guest Speakers (Εμπειρία eJustice & Legal Tech από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης).