Στην απόφαση του ΕΔΔΑ ημερομηνίας 20.2.2024, στην υπόθεση Danileţ κατά Ρουμανίας (προσφυγή αρ. 16915/21) το Δικαστήριο έκρινε, κατά πλειοψηφία (τέσσερις ψήφοι κατά τριών), ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 (ελευθερία της έκφρασης) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η υπόθεση αφορούσε πειθαρχική ποινή (περικοπή μισθού κατά 5% για δύο μήνες) που επιβλήθηκε σε δικαστή από την Επιτροπή της Δικαστικής και Νομικής Υπηρεσίας της Ρουμανίας για την ανάρτηση δύο μηνυμάτων στον λογαριασμό του στο Facebook.

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν είχαν λάβει δεόντως υπόψη πολλούς και σημαντικούς παράγοντες, ιδίως όσον αφορά στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι δύο επίμαχες αναρτήσεις του προσφεύγοντος δικαστή , τη συμμετοχή του σε συζήτηση για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος, το ερώτημα αν η εγκυρότητα των κρίσεων που εκφράστηκαν βασίστηκαν επαρκώς σε πραγματικά γεγονότα και, τέλος, στο δυνητικά επαχθές αποτέλεσμα της κύρωσης. Επιπλέον, το αν υπήρξε επίθεση στην αξιοπρέπεια και στην τιμή του λειτουργήματος των δικαστών δεν είχε αποδειχθεί επαρκώς. Στις αποφάσεις τους, τα εθνικά δικαστήρια δεν έδωσαν βαρύτητα και σημασία στην ελευθερία έκφρασης του προσφεύγοντος υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρόλο που είχε χρησιμοποιηθεί ένα μέσο επικοινωνίας (δηλαδή ο δημόσια προσβάσιμος λογαριασμός στο Facebook) που θα μπορούσε να εγείρει εύλογα ερωτήματα σχετικά με την συμμόρφωση των δικαστών με το καθήκον περιορισμού τους. Κατά συνέπεια, τα ρουμανικά δικαστήρια δεν είχαν δώσει σχετικούς και επαρκείς λόγους ώστε να δικαιολογηθεί η εικαζόμενη παρέμβαση στο δικαίωμα του προσφεύγοντος δικαστή στην ελευθερία της έκφρασης.

Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 8 της Σύμβασης δεν είχε εφαρμογή στην παρούσα υπόθεση και έκρινε ομόφωνα την προσφυγή κατά το μέρος αυτό ως απαράδεκτη. (πηγή: echr.coe.int)

Η απόφαση (στα Γαλλικά) είναι διαθέσιμη εδώ

 

Πηγή: http://www.legalnews24.gr