*Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Βουλευτής Δυτικής Αττικής ΝΔ

Η προάσπιση και διασφάλιση του Κράτους Δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, σε σειρά διεθνών και ευρωπαϊκών αξιολογήσεων έχει καταγραφεί αξιοσημείωτη πρόοδος της Ελλάδας σε τομείς που συνδέονται άρρηκτα με το Κράτος Δικαίου όπως η ενίσχυση της διαφάνειας, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης, η περαιτέρω προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών κειμένων και της νομοπαρασκευαστικής μεθοδολογίας.

Συγκεκριμένα, στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου για το 2022 αποτυπώνονται κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των θεσμών όπως η περαιτέρω ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για το lobbying, το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (2022-2025), η μεταρρύθμιση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, η υπό δημιουργία Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων, η αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το νέο πλαίσιο προαγωγής δικαστών και εισαγγελέων και οργάνωσης των δικαστηρίων, η Σύσταση Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων για τη Δικαιοσύνη (JustStat). Καταγράφεται, επίσης, η βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τη συμβατότητα των νομοσχεδίων με το Σύνταγμα και το δίκαιο της Ε.Ε., η περαιτέρω κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η μείωση των τροπολογιών της τελευταίας στιγμής στα νομοσχέδια.

Παράλληλα, στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας υλοποιούνται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας κατά των ανηλίκων. Επίσης, εισήχθησαν σημαντικές αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και ιδίως των πλέον ευάλωτων από αυτά όπως τα ανήλικα θύματα. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες αποτυπώνονται τόσο σε κομβικές αξιολογήσεις του Ο.Η.Ε. όσο και στον Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ε.Ε. (EU Justice Scoreboard) στον οποίο η χώρα βρίσκεται πλέον στις πρώτες θέσεις στην Ε.Ε. στο πεδίο της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης, ενώ στην αντίστοιχη έκθεση για το 2019 βρισκόταν στην τελευταία. Επιπλέον, η συμπερίληψη (για πρώτη φορά) στον κατάλογο των υποχρεωτικών σεμιναρίων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών των δικαιωμάτων των παιδιών και των αρχών της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης καθώς και η λήψη μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στη δικαιοσύνη αποτυπώνονται και στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου. Σύντομα, μάλιστα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα προχωρήσει σε περαιτέρω πρωτοβουλίες στο πεδίο της ενίσχυσης της προστασίας της ανηλικότητας. Τέλος, οι ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. αποτυπώνονται στην ετήσια αναφορά του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνεχίζει, λοιπόν, την προσπάθεια που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019 για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της χώρας και του κύρους των θεσμών μέσω της συστηματικής προαγωγής του κράτους δικαίου. Οι διεθνείς αξιολογήσεις αποτελούν τον καθρέπτη της προσπάθειας αυτής, η οποία στοχεύει, εν τέλει, στην ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατία μας.

*Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ