Απογοήτευση επικρατεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  για το σχέδιο συμφωνίας της Επιτροπής σχετικά με τον  ανεξάρτητο φορέα δεοντολογίας για τα θεσμικά όργανα  της ΕΕ. Στο ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές κάνουν  λόγο για «μη ικανοποιητικό και όχι αρκετά φιλόδοξο»  πλάνο. Το Κοινοβούλιο διαφωνεί με την πρόταση της  Επιτροπής να συμμετέχουν στη σύνθεση μόνο πέντε  ανεξάρτητοι ειδικοί – ένας ανά θεσμικό όργανο της ΕΕ –  και μόνο ως παρατηρητές. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν  ότι ο φορέας δεοντολογίας θα πρέπει να είναι σε θέση να  διερευνά ισχυρισμούς παραβίασης των κανόνων και να  ζητά διοικητικά έγγραφα, σεβόμενο την ασυλία και την  ελευθερία της δημοκρατικής εντολής των μελών του ΕΚ.  Επιπλέον, σε πρόσφατες καταγγελίες διαφθοράς, «οι ΜΚΟ  φαίνεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως φορείς ξένης  παρέμβασης» τονίζεται στο ψήφισμα, στο οποίο ζητείται  μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα από τις ΜΚΟ.  Το Κοινοβούλιο, υπό την ηγεσία της προέδρου Roberta  Metsola, θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με το  Συμβούλιο και την Επιτροπή με στόχο την ολοκλήρωση  τους πριν από το τέλος του 2023.