Ποσά της τάξεως των 436,2 εκατ. ευρώ έχουν διαγραφεί ως τώρα μέσα από ρυθμίσεις συνολικών οφειλών 1,5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι περίπου το ένα τρίτο της οφειλής, μπορεί κατά περίπτωση να διαγραφεί.

Με βάση τα στοιχεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, σωρευτικά έως και τον Απρίλιο, έχει διαγραφεί το 29% περίπου των χρεών που έχουν ήδη ενταχθεί σε ρύθμιση. Στο μεταξύ, η πλειοψηφία των μέσων ρύθμισης εξακολουθεί να αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους, με μέση διάρκεια εξόφλησης την περίοδο 15-18 ετών (ανάλογα αν είναι προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες), μέσω κυρίως δύο οδών:

Της επιμήκυνσης της διάρκειας εξόφλησης του δανείου
Της μείωσης του επιτοκίου.
Εντυπωσιακό είναι σε ότι αφορά τις διαγραφές (αφορούν στο πλαίσιο πάντα του Εξωδικαστικού) , οφειλών τόσο προς το Δημόσιο, όσο και προς τις τράπεζες, ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, της τάξεως του 41% των προς ρύθμιση οφειλών (δηλαδή περίπου 629 εκατ. ευρώ) αφορά διαγραφή χρέους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% της οφειλής.

Και μάλιστα σε μία ακόμη πιο αναλυτική σύγκριση, το 13% των οφειλών προς τις τράπεζες και το ισόποσο προς το Δημόσιο διαγράφεται σε ποσοστό 30 -50% και το 35% προς τις τράπεζες, διαγράφεται σε ποσοστό πάνω από το 50% της οφειλής . Το αντίστοιχο του Δημοσίου για διαγραφή πάνω του 50% είναι 16%.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Απριλίου, που αφορούν συνολικά τις ρυθμίσεις και τις επ’ αυτών διαγραφές, χωρίς διαγραφή παραμένει το 36% των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς και το 34%των οφειλών προς το Δημόσιο.

Η εικόνα των διαγραφών με μια ματιά

Το ιδιωτικό χρέος που δυνητικά θα μπορούσε να ρυθμισθεί μέσω Εξωδικαστικού, βάσει των αιτήσεων που έχουν ως τώρα υποβληθεί, ανέρχεται σε 18,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,4 δισ. ευρώ είναι χρέη προς το Δημόσιο και τα 4,7 δισ. ευρώ προς τράπεζες.

Από αυτά, έχουν γίνει αποδεκτές από τους οφειλέτες ρυθμίσεις 2,1 δισ. ευρώ και οι υποθέσεις που έχουν ήδη ρυθμισθεί είναι 1,542 δισ. ευρ, .

Από αυτά τα 1,5 δισ. ευρώ λοιπόν, το 22,2% αφορά χρέη προς το Δημόσιο που έχουν ήδη διαγραφεί και 32,2% χρέη προς τράπεζες που επίσης ακολούθησαν την ίδια οδό.

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, το 41% του συνόλου της οφειλής που έχει ήδη προχωρήσει, δηλαδή ύψους 629 εκατ. ευρώ, έχει εξασφαλίσει διαγραφή για ποσοστό άνω του 41%.

Το μέσο ποσοστό διαγραφής και η μέση διάρκεια ρύθμισης (σε έτη) ανά τύπο οφειλής είναι:

Δημόσιο 22,2% διαγραφή με μέση διάρκεια ρύθμισης 18 έτη
Στεγαστικά δάνεια 22,5% % διαγραφή με μέση διάρκεια ρύθμισης 24 έτη
Επιχειρηματικά δάνεια 41,6% % διαγραφή με μέση διάρκεια ρύθμισης 13 έτη
Καταναλωτικά δάνεια 33,6% % διαγραφή με μέση διάρκεια ρύθμισης 13 έτη
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μέση διάρκεια ρύθμισης αναφορικά με το χρονικό ορίζοντα εκτείνεται σε 18 χρόνια για χρέη προς το Δημόσιο και σε 15 χρόνια για τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς φορείς.

Επίσης, ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί ότι το 33% των οφειλών, δηλαδή ύψους 511 εκατ. ευρώ, ρυθμίστηκε για διάρκεια μεγαλύτερη των 20 ετών.

Τι ακολουθεί το επόμενο πεντάμηνο

Οι προβλέψεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ ) για τους επόμενους πέντε μήνες και αναλόγως πώς θα διαμορφωθεί η συγκυρία είναι οι εξής:

Σε ένα βασικό σενάριο εκτιμάται ότι θα ρυθμισθούν 1,9 δισ. ευρώ νέες οφειλές

Σε ένα αισιόδοξο σενάριο, υπολογίζεται ότι οι ρυθμίσεις θα ξεπεράσουν τα 2,4 δισ. ευρώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ