Από το 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει να αναλάβει η ΕΕ δράση για την προστασία δημοσιογράφων και ακτιβιστών από τις καταχρηστικές μηνύσεις (SLAPPs). Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των διαπραγματευτών του ΕΚ και των κρατών μελών,
διασφαλίζεται αυξημένη προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι σε αβάσιμες και καταχρηστικές νομικές διαδικασίες. Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του ΕΚ, ευρωβουλευτής Tiemo Wölken (Σοσιαλιστές, Γερμανία) δήλωσε: «Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις, καταλήξαμε σε συμφωνία σχετικά με την οδηγία για τις αντι-SLAPPs, κάναμε ένα βήμα προς τον τερματισμό της ευρείας πρακτικής καταχρηστικών αγωγών με στόχο τη φίμωση δημοσιογράφων, ΜΚΟ και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών». Μόλις εγκριθεί από την ολομέλεια και τα κράτη μέλη, η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να ενσωματώσουν τη νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο.