Κύμα ελέγχων με 27.000 στοχευμένους και 2.500 σε υποθέσεις φορολογίας ακινήτων με έμφαση στις μεταβιβάσεις που έγιναν με το νέο αφορολόγητο των 800.000 ευρώ εξαπολύει εντός του έτους η ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες Πιτσιλή κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο μπαίνουν αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές , υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους, αλλά και υποθέσεις που συνδυάζουν μεγάλη παραβατικότητα και υψηλές πιθανότητες είσπραξης φόρων και προστίμων.
Για τους ελέγχους θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί αλγόριθμοι, αυτοματοποιημένα μοντέλα τελικής μοριοδότησης και στοιχεία από «εσωτερικές και εξωτερικές πηγές» που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ με τους φακέλους των ακινήτων να βρίσκονται πρώτοι στη λίστα.

Συγκεκριμένα θα ελεγχθούν:

– Όλες οι υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών οι οποίες παραγράφονται στις 31/12/2024 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ.

– Υποθέσεις για τις οποίες έχουν σχηματιστεί Εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ)

– Πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

– Φορολογούμενοι που ζητούν να λάβουν μεγάλες επιστροφές φόρων, με βάση το προφίλ

– Φορολογούμενοι που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και εταιρείες που έλαβαν επιστροφές φόρου εισοδήματος, χωρίς να κληθούν για έλεγχο.

– Υποθέσεις που προέκυψαν από διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων και διαπιστώθηκε μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, μη τήρηση βιβλίων και έκδοση φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Επιπλέον θα «τρέξουν» 885 έρευνες μεγάλης φοροδιαφυγής. Και συγκεκριμένα:

– 470 υποθέσεις που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων κ.λπ.

– 105 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων

– 155 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

– 155 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Επιπλέον ανατίθενται προς έλεγχο οι εξής υποθέσεις:

– Φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοση ή έκδοση ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ παραστατικού.

– Έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων κατόπιν φορολογικού ελέγχου και με προσωρινό προσδιορισμό φόρων και προστίμων,

– Επίκειται έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, βάσει φορολογικού προφίλ

– Μετά από εισαγγελικές παραγγελίες

– Έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων κατόπιν φορολογικού ελέγχου και με προσωρινό προσδιορισμό φόρων και προστίμων,

– Διενεργούνται σε συνεργασία με ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα

– έλεγχοι για συμμόρφωση των δηλούντων ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr