Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της και της επιρροής της στην διαμόρφωση πολιτικών ανταγωνισμού τόσο σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο όσο και διεθνώς, καθώς και της επέκτασης της συνεργασίας σε διμερές επίπεδο με αρχές Ανταγωνισμού άλλων χωρών, προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Αρχή Ανταγωνισμού της Αιγύπτου.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ιωάννη Λιανό και τον Πρόεδρο της Αρχής Ανταγωνισμού της Αιγύπτου, Mahmoud Momtaz, έλαβε χώρα στα γραφεία της Αιγυπτιακής Αρχής στο Κάιρο.

Στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας παρευρέθηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Αίγυπτο, κ. Νικόλαος Γαριλίδης, ο επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων στο Κάιρο, Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. A, κ. Περικλής Δαβανέλος, και ο επικεφαλής τoυ τμήματος εμπορίου της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Αίγυπτο, κ. Νικόλαος Ζαΐμης.

Η υπογραφή του ανωτέρω Μνημονίου Συνεργασίας που έχει ως σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Αρχών, κυρίως μέσω της αμοιβαίας ενημέρωσης για νομοθετικές εξελίξεις, αποφάσεις και διαδικασίες εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, της συνεργασίας στη μεταφορά τεχνογνωσίας και της υλοποίησης κοινών προγραμμάτων, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα μπροστά για την διεθνή δραστηριότητα και εξωστρέφεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.