Υλοποίηση Επιμορφωτικού Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, διάρκειας 10 εβδομάδων/200 ωρών, με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR» θα πραγματοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α.

Το Πρόγραμμα διαρκεί δέκα (10) εβδομάδες.

Ξεκινά τη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου 2021 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 11η Απριλίου 2021.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα αλλά και ιδιώτες επαγγελματίες της Ελλάδας και της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, στελέχη Νομικών Εταιρειών
 • Στελέχη ή ιδιώτες που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officers – DPOs)
 • Δικαστικούς Λειτουργούς
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Στελέχη τμημάτων Διοίκησης, Λογιστηρίων HR, Marketing, IT
 • Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Στελέχη φορέων του δημοσίου τομέα που έχουν την ευθύνη τμημάτων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα
 • Πτυχιούχους Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Νομικής, σχολών Δημόσιας Διοίκησης
 • Φοιτητές που ενδιαφέρονται για επιμόρφωση στον GDPR

Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται για 5η φορά από το Ε.Κ.Π.Α., είναι μοναδικό στο είδος του καθώς εισάγει σύγχρονες προσεγγίσεις, βασισμένες στην εμπειρία από την εφαρμογή του Κανονισμού στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.  Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους.

Το Πρόγραμμα είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, οι οποίοι:

 • Έχουν σαφείς, συνειδητοποιημένους επαγγελματικούς/εργασιακούς στόχους και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους με σκοπό την προσωπική τους εξέλιξη και την καλύτερη τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας.
 • Έχουν ήδη κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και επομένως έχουν ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και στόχους και προτιμούν να επιλέγουν οι ίδιοι σε ποια σημεία της εκπαιδευτικής ύλης θα εστιάσουν περισσότερο ή λιγότερο.
 • Είναι έμπειροι μαθητές: Χρειάζονται καθοδήγηση στη διαδικασία μάθησης, χωρίς όμως αυτή να έχει τη μορφή της αυστηρής επιτήρησης.
 • Έχουν περιορισμένο ελεύθερο χρόνο και θέλουν να τον αξιοποιούν όσο το δυνατόν καλύτερα.

Η Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη μέγιστη ευελιξία:

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες παράδοσης μαθημάτων.  Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα στο χρόνο που τον εξυπηρετεί, σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα μελέτης. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σταδιακά, σε εβδομαδιαίες ενότητες, καθοδηγώντας τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του.

Η εκπαιδευτική υποστήριξη παρέχεται από τέσσερις εισηγητές διδασκαλίας, Διδάκτορες της Νομικής και της Πληροφορικής, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. και συμπληρώματος πιστοποιητικού Europass.

Ο Οδηγός Σπουδών του προγράμματος που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες (δομή προγράμματος, δίδακτρα, κ.λπ.)
https://bit.ly/EKPA_GDPR_STUDY_GUIDE.

Αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ