Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 12ης Φεβρουαρίου 2023 για τη διετία 2023–2025.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της ΕΔΔ έχει ως εξής:

Πρόεδρος Παναγιώτης Δανιάς, Εφέτης Δ.Δ.,

Αντιπρόεδρος Γεώργιος Ρέκκας, Εφέτης Δ.Δ.,

Γενικός γραμματέας Νικόλαος Δρακόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ.,

Ταμίας, Βασίλειος Μανιατόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ

και μέλη οι:

Βασίλης Φαϊτάς, Εφέτης Δ.Δ.,

Βανέσσα-Παναγιώτα Ντέγκα, πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. και

Σωτηρία-Σπυριδούλα Κατσίκα, Πρωτοδίκης Δ.Δ.