«Με το άρθρο 40 του κατατεθέντος Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010…» εισάγεται μία φωτογραφική διάταξη που τροποποιεί τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και τέθηκε ώστε να πραγματοποιηθεί απόσπαση συγκεκριμένου εισαγγελικού λειτουργού στο εξωτερικό.

Μόλις το πληροφορηθήκαμε διατυπώσαμε άμεσα τις αντιρρήσεις μας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επισημάναμε ότι τέτοιες αποσπασματικές διατάξεις αφενός αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα κακής νομοθέτησης που ακυρώνουν κάθε έννοια αξιοκρατίας ιδίως στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης και αφετέρου εμποδίζουν την προσπάθεια συνολικής και καθολικής ρύθμισης όλων των θεμάτων σε έναν νέο Κώδικα, για τον οποίο υπάρχει ήδη ολοκληρωμένο σχέδιο Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αναθεωρήσει τη στάση του και να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη διάταξη», γράφει η Ένωση.

Τι προβλέπει το επίμαχο άρθρο

Άρθρο 40

Αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών – Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 1756/1988

Στο άρθρο 51 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. α) Δικαστικοί λειτουργοί, γονείς ανήλικου τέκνου, των οποίων οι σύζυγοι έχουν μετατεθεί σε κενή οργανική θέση και υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι στον διπλωματικό κλάδο ή εξομοιούμενο με αυτόν, του Υπουργείου Εξωτερικών, σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπώνται στην ίδια πόλη με την αρχή όπου υπηρετεί ο ή η σύζυγός τους ή το πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, είτε στην ίδια την αρχή είτε σε άλλη αρχή, και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του ή της συζύγου τους ή του προσώπου με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και ιδίως στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε όργανα, σε οργανισμούς, μονάδες και επιτροπές της Ε.Έ., του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου διεθνούς οργανισμού.

β) Η απόσπαση της παρούσας πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

γ) Οι αποσπώμενοι δικαστικοί λειτουργοί λαμβάνουν, αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεν δικαιούνται επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής. Η απόσπαση γίνεται αποκλειστικά για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας σε αντικείμενα συναφή με τη δικαστική ιδιότητα για χρόνο όχι μεγαλύτερο της τριετίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος απόσπασης δύναται να παραταθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) ακόμη έτη».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ