Ο ΔΣΑ πραγματοποιεί ενημερωτική e-ημερίδα την 7η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00 με τη χρήση της πλατφόρμας Webex σχετικά με τη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών για την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην 1η κατοικία όσων επλήγησαν από τον COVID-19 (άρθρα 71-83 ν. 4174/2020).

Η ενημέρωση θα γίνει από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση.

Όσοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την e-ημερίδα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο portal.olomeleia.gr.

Για την παρακολούθηση της ημερίδας με τη χρήση της πλατφόρμας Webex θα λάβουν ειδικό σύνδεσμο στο email που θα δηλώσουν στην αίτησή τους.