Ενημερωτική ανακοίνωση

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες

 

Μετά από επικοινωνία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ενημερωθήκαμε ότι δυνάμει ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών – Δικαιοσύνης – Επικρατείας, με αριθμό 17991/4-5-2023, προβλέφθηκε ότι η λειτουργία της νέας πλατφόρμας, στην οποία θα υποβληθούν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) θα ξεκινήσει την 16η -12-2023, η δε προθεσμία υποβολής τους ορίζεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της. Σε περίπτωση δε καθυστέρησης λειτουργίας της πλατφόρμας αυτής θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

 

Η Πρόεδρος

 

Μαργαρίτα Στενιώτη          

Εφέτης

Η Γενική Γραμματέας

 

Ελευθερία Κώνστα

Εφέτης