Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, συνεχίζοντας τη μετάβαση προς τη πλήρη ηλεκτρονικοποίηση – ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ξεκινά τη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για την χορήγηση αρχικών αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε ότι από την προσεχή Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, όλες οι αιτήσεις αρχικής χορήγηση αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί, είτε από τον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου μας, είτε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού μέσω διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr). Η σχετική Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ήδη υπογραφεί και προωθηθεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε να έχει τεθεί σε ισχύ πριν την 16η Νοεμβρίου 2022.