Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Οκτωβρίου, στις αίθουσες του πανεπιστημίου Αθηνών.