Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την οποία ζητεί την ακύρωση της απόφασης του Αρείου Πάγου που απέκλεισε το κόμμα του από τις εκλογές κατάθεσε ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου και το κόμμα «Πατριωτική Ένωση-Πρόδομος Εμφιετζόγλου».
Το συγκεκριμένο κόμμα είχε αποκλειστεί με το σκεπτικό της ονοματοκλοπής του κεντρικού πυρήνα της ονομασίας του από το κόμμα «Πατριωτική Ένωση-Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση» (ΕΛ.ΛΑ.Σ.), αλλά και λόγω ιδιοποίησης του Ήλιου της Βεργίνας ως σήμα του κόμματος, που έχει χαρακτηριστεί εθνικό σύμβολο.
Στην αίτηση ακύρωσης αναφέρεται ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα συμμετοχής σε ελεύθερες εκλογές και στον εκλογικό νόμο, ενώ γίνεται λόγος για κακή συγκρότηση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου που αποφάσισε την ανακήρυξη των κομμάτων.
Κατά την αίτηση, ο αποκλεισμός ενός κόμματος από την εκλογική διαδικασία αποτελεί επαχθέστατη κύρωση χωρίς να προβλέπεται από το νομοθέτη δυνατότητα θεραπείας, δηλαδή να μπορεί το κόμμα να υπερασπιστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου τον εαυτό του, παρά την επαπειλούμενη απαγόρευση συμμετοχής του στις εκλογές, αλλά ούτε έχει το δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως που κατοχυρώνει το άρθρο 20 του Συντάγματος και η ΕΣΔΑ.
Επισημαίνεται πως στην αίτηση απαριθμούνται παραδείγματα άλλων κομμάτων που έλαβαν έγκριση συμμετοχής στις εκλογές, όπως τα κόμματα «ΚΚΕ», «ΚΚΕ Εσωτερικού» και «ΚΚΕ μ-λ», τα οποία έχουν τον ίδιο πυρήνα στην ονοματοδοσία τους.
Για την συγκρότηση της Ολομέλειας του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου υποστηρίζεται ότι η σύνθεση δεν ήταν νόμιμη, γιατί η ανακήρυξη των κομμάτων έπρεπε να γίνει από την 5μελη σύνθεση του Τμήματος και όχι από την Ολομέλεια του Τμήματος.
Τέλος, σημειώνει ότι προσέφυγε στο ΣτΕ καθώς το Α1 Τμήμα επιλαμβάνεται της ανακήρυξης των κομμάτων ως διοικητικό όργανο και όχι ως δικαστικός σχηματισμός, με συνέπεια οι αποφάσεις του να επέχουν θέση ατομικής διοικητικής πράξης.