Με την υπ’ αρ. 476/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου έγινε δεκτό ότι, αν στο καταστατικό της δικηγορικής εταιρείας περιλαμβάνεται όρος, κατά τον οποίο οι εταίροι εισφέρουν στην εταιρεία το σύνολο των υποθέσεων και των δικηγορικών αμοιβών τους, ο όρος αυτός συνιστά σύμβαση εκχώρησης των εκκρεμών αμοιβών των εταίρων έναντι των εντολέων τους, η οποία μπορεί να αναγγελθεί στους οφειλέτες εντολείς και με την αγωγή και οι τελευταίοι οφείλουν τις εκκρεμείς αμοιβές στη δικηγορική εταιρεία.

Στη δίκη άσκησε παρέμβαση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, η οποία κρίθηκε παραδεκτή, επειδή υφίσταται έννομο συμφέρον του.